• Blog riaditeľa

   • Začíname 40. školský rok
    • Začíname 40. školský rok

    • 28.08.2023 09:08
    • Pred začiatkom jubilejného školského roka.
    • Milí študenti a rodičia, vážení kolegovia, dopravná priemyslovka jubiluje a v pondelok 4.9.2023 začíname 40. školský rok samostatnej SPŠ dopravnej V Trnave. Na úvod školského roka Vás pozdravujem a prajem nám všetkým, aby bol úspešný. Pripravil som pre Vás na úvod pár informácií k začiatku školského roka.

     OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

     Školský rok otvoríme v pondelok 4.9.2023 o 8.10 hod. pre 1. a 4. ročníky a všetkých učiteľov, ktorí nie sú triedni, najskôr slávnostne v telocvični školy a potom sa študenti presunú do tried a 2. a 3. ročníky pôjdu rovno do tried, kde sa o 8.00 hod. stretnú so svojimi triednymi učiteľmi. Na slávnostnom otvorení prisľúbil účasť prorektor Žilinskej univerzity a náš absolvent prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.  

     Zoznam prvákov a zaradenie do tried nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/a/zoznam-prvakov

     Ďalšie dni :

     5.9.2023 1. ročníky triednické hodiny, preberanie učebníc, 2.-4. ročníky podľa rozvrhu

     od 6.9. 2023 všetky triedy podľa rozvrhu

     11.9. 2023 16.00 zasadnutie OZ SEMAFOR

                         16.30 triedne rodičovské združenia

     OBEDY

     Na škole máme výdajňu stravy, kde sa vydávajú obedy pre študentov a zamestnancov školy. Študenti sa môžu stravovať prostredníctvom ISIC karty (prváci ich dostanú v škole od triednych učiteľov). Obedy sa začnú vydávať pre študentov 2.-4. ročníkov, ktorí boli prihlásení v minulom školskom roku a majú predplatený kredit (treba skontrolovať na edupage) od 5.9.2023.

     Prváci, alebo noví stravníci sa musia prihlásiť na stravu. Prihláška na obed sa dá stiahnuť tu : https://www.spsdtt.sk/a/tlaciva . Vyplnenú ju žiaci prinesú triednym učiteľom, zaplatiť treba podľa pokynov na prihláške. Prváci a noví stravníci zatiaľ neuvádzajú variabilný symbol, ale len meno a priezvisko študenta a triedu do poznámky. Obedy im budú sprístupnené po nabehnutí kreditu na konto v edupage.

     Výdajňa stravy má veľmi malú kapacitu a tak je nutné, aby sme sa vyhli zavedeniu ďalších a dlhších obedných prestávok a tým neskoršiemu skončeniu vyučovania, dodržiavať nastavené pravidlá :  dve obedné prestávky sú určené pre študentov, ktorí majú v daný deň plných 8 hodín. Prvá – od 11.25 hod. do 11.45 hod. – pre 2. a 3. ročníky a druhá – od 12.15 hod. do 12.35 hod. – pre 1. a 4. ročníky. Ostatní majú ísť na obed v čase určenom v rozvrhu hodín, alebo po skončení vyučovania.

     GDPR

     V zmysle platnej legislatívy sme povinní oboznámiť zákonných zástupcov a plnoletých študentov v akom rozsahu potrebujeme používať osobné údaje a potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov. Rozsah spracovania a potvrdenie súhlasu nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/a/tlaciva O spôsobe potvrdenia súhlasu budete informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.

     Prajem Vám ešte príjemné posledné dni prázdnin a teším sa na stretnutie.

      

     Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie