• Novinky

      • Súťaž v ANJ so SŠ Edvarda Beneše Břeclav

      • Dňa 29.2.2024 sme ukončili 2. ročník literárnej súťaže v kreatívnom písaní, ktorú organizujeme so Strednou školou Edvarda Beneše v Břeclavi. Vítaz druhého ročníka je Peter Ščasný, študent II.EB. Druhé miesto si "kreatívne vypísal" Lukáš Sova, študent III.EB. Brondz patrí študentovi z horeuvedenej partnerskej školy. Ďakujeme všetkým mladým spisovateľom za ich tvorbu a víťazom blahoželáme.

      • Ineko hodnotenie

      • Ineko opäť hodnotilo školy a naša škola s hodnotením 6,5 je opäť hodnotená ako škola s veľmi dobrými výsledkami (minulý rok sme mali 6,2) a opäť sme najlepšia dopravná škola na Slovensku a najlepšia priemyslovka v kraji!

      • Majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov

      • Dňa 20. 02. 2024 sa konali Majstrovstvá okresu Super Florbal Poháru chlapcov SŠ. Naši žiaci žiaľ podľahli súperom a výsledkami zápasov 1:2 a 4:5 pre školu vybojovali 3.miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Expert geniality show

      • V 17. ročníku celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa 6 žiakov našej školy umiestnilo vo svojej kategórii do 20. miesta (vrátane) a 19 našich študentov bolo ocenených čestným titulom TOP EXPERT. Najlepší výsledok dosiahol Boris Gvist z triedy III. EA, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

      • II.EA v RTVS

      • Dňa 13.2.2024 navštívila trieda II.EA v rámci odbornej exkurzie RTVS - televíziu i rozhlas.

      • Účelové cvičenie z VÚ Hlohovec

      • Dňa 13.2.2024 na našej škole bolo za účasti vojenského útvaru z Hlohovca realizované účelové cvičenie pre druhe ročníky. Študenti absolvovali stanovištia, kde sa oboznámili topografiou, prvou pomocou, vojenskou technikou, komunikačnou technikou,vojenskou výstrojou a výzbrojou. Veľká vďaka patrí 53. práporu poľných služieb Hlohovec.

      • Prezentácia FEI STU

      • Náš absolvent Michal Trúchly prezentoval so svojím kolegom dnes maturantom z Éčiek svoju súčasnú školu FEI STU.

      • Podpísaná spolupráca so Siemensom

      • Dňa 5.2.2024 riaditeľ SPŠD Trnava Ing. Peter Papík podpísal u riaditeľa Inžinierskeho centra Siemens mobility v Žiline Ing. Rastislava Kušpála spoluprácu so spoločnosťou Siemens mobility na ďalšie obdobie. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca riaditeľa školy Ing. Ivan Magdolen.

      • Hollého pamätník

      • Dňa 7.2. sa konalo školské kolo Hollého pamätníka. Do regionálneho kola postúpila Monika Janečková z triedy IV. D. Blahoželáme.

      • IV.EC na exkurzii v Žiline

      • Študenti triedy IV.EC v dňoch 5.-8.2.2024 sú na odbornej exkurzii v Žiline, kde navštívia Siemens mobility, Žilinskú univerzitu - Fakultu elektrotechniky a informačných technológií a Fakultu riadenia a informatiky a Slovenský energetický dispečing.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie