• Novinky

      • Školské kolo matematickej olympiády kategória B a C

      • Dňa 30.1.2024 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády kategórií B a C. Do školského kola v kategórii B postúpili štyria žiaci Andrej Hartl II.EC, Filip Hovanec a David Buch II.EA a Rebeka Raceková II.D. V kategórii C do školského kola postúpil Michal Chrvala I.EC V kategórii C 1. miesto s maximálnym možným počtom získaných bodov - 18 obsadil Michal Chrvala (I.EC). V kategórii B sa na 1. mieste umiestnili Filip Hovanec (II.EA) a Andrej Hartl (II.EC) s maximálny možným počtom získaných bodov - 18, na 3.mieste Rebeka Raceková (II.D). Všetci štyria žiaci sú úspešnými riešiteľmi školského kola vo svojej kategórii, k čomu im srdečne blahoželáme a boli nominovaní na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli 2024.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Dňa 23.1.2024 sa u nás konala olympiáda z nemeckého jazyka s výsledkami : 1. miesto Martin Daniš - III.A 2. miesto Tadeáš Machovič - IV.EA 3. miesto - Sofia Halašková - IV.A Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť.

      • Ekonomická olympiáda

      • V dňoch 11.12. - 15.12.2023 sa žiaci tried IV.A a IV.D zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády 2023/2024, ktorú organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS.

       Do krajského kola postúpili štyria úspešní riešitelia:

       Dohnálek Boris a Karabčík Michal zo IV.D

       Šaradín Marek a Zigo Max zo IV.A

       Blahoželáme a držíme palce.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie