• Novinky

      • Autosalón Nitra

      • V dňoch 28.9.-1.10.2023 sa koná v Nitre Autosalón. Naša škola sa na ňom prezentuje v samostanom prezentačnom stánku.

      • Oceňovanie DofE

      • Dňa 26.9.2023 sa naši úspešní študenti zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Po roku tvrdej práce a prekonávania svojich limitov si prevzali bronzové a strieborné ocenenia z rúk podpredsedu TTSK Mgr. Rastislava Mráza a riaditeľa Národnej kancelárie DofE na Slovensku Mgr. Miloša Ondrášika. Ocenených mladých ľudí príjemne prekvapil videopozdrav od Jeho kráľovskej výsosti princa Edwarda, súčasného vojvodu z Edinburghu, držiteľa zlatého ocenenia DofE. Strieborné ocenenia si prevzali: Laura Lukáčová, Nina Šimončičová, Simona Antolová, Alex Krejčí, Nikolas Claudio Birsan, Matúš Mráz. Bronzové ocenenia si prevzali: Simona Mináriková, Matej Porubský, Filip Maláček, Sebastián Paldan, Samuel Fajna. Oceneným študentom srdečne blahoželáme. Pokiaľ chcete rozšíriť rady našich dofákov a pracovať na sebe, ešte stále sa môžete prihlásiť do DofE prostredníctvom triednych učiteľov alebo rovno koordinátorke programu Ing. Görögovej. Preto Vás zároveň pozývame na DofEDay, ktorý sa uskutoční na našej škole v piatok, 29.9.2023, hlavne pre študentov 1. a 2. ročníka. Bližšie Vás oboznámime s týmto rozvojovým programom pre mládež, vyskúšate si rôzne aktivity spojené s DofE a ochutnáte výsledky rozvoja talentu niektorých dofákov. Srdečne Vás pozývame.

      • Nohejbalový turnaj škôl

      • Dňa 21.9.2023 sa na pôde Spojenej športovej školy J Herdu uskutočnil prvý ročník nohejbalového turnaja o pohár riaditeľa školy. Za účasti 6 trnavských škôl sa naši študenti umiestnili na 4. mieste(Čavojský, Bukovský, Ptačin, Straka). Výsledky v skupine: SPŠ Dopravná - SPŠ Stavebná 0:2 SPŠ Dopravná - SZŠ 2-0 SPŠ Stavebná - SZŠ 2-0 Semifinále: SPŠ Dopravná - SŠŠ 1-2 o 3.miesto SPŠ Dopravná - SPŠ Stavebná 0-2

      • Crash test

      • Dňa 18.9.2023 študenti III.C odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy so zameraním na automobilovú techniku sa zúčastnili simulácie zrážky cyklistu s automobilom pri obci Hrnčiarovce nad Parnou. Simulácia stretu cyklistu s automobilom sa vykonala pri rýchlosti 30 km a 50 km. Cieľom simulácie bolo poukázať na dôsledky a nebezpečenstvo rýchlej jazdy pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Nik zo zúčastnených by nechcel byť na mieste figuríny v reálnom strete s automobilom. Preto je dôležité aby sme boli opatrní, ohľaduplní voči všetkým účastníkom cestnej premávky, dodržiavať rýchlosť a rešpektovať pravidlá cestnej premávky.

      • Boli sme v Břeclavi

      • V dňoch 13.-14.9.2023 opätovali naši študenti z triedy IV.A návštevu partnerom a priateľom z Břeclavi, ktorí nás navštívili na konci školského roka. Návšteva bola zameraná na ekonomické predmety. Našu delegáciu viedla Ing. Ľubica Gergelyová.

      • Buddy program

      • Vo štvrtok 14.9.2023 prváci dostali svojich mentorov spomedzi študentov vyšších ročníkov v rámci Buddy programu.

      • Študuj dopravu Vrútky

      • Dňa 7.9.2023 sme prezentovali školu na podujatí Študuj dopravu vo Vrútkach. Náš stánok navštívil generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Peter Šulko PhD., MBA. Podujatie otvorila spolu s ním županka Žilinského samosprávneho kraja a primátori Martina a Vrútok.

      • Divadlo v škole

      • Vo štvrtok 7.9.2023 mali triedy II.EA a III.EC divadelné predstavenie v škole. Divadlo Jána Palárika uviedlo hru Nemá trieda. Ďakujeme.

      • Rodičovské združenie

      • V pondelok 11.9.2023 o 16.30 hod. budú triedne rodičovské združenia pre 1. ročníky prezenčne. Ostatné ročníky budú mať rodičovské združenie buď v tom istom termíne prezenčne v škole, alebo podľa oznámenia triedneho učiteľa dištančne v pondelok 11.9., alebo v utorok 12.9.2023. Zasadnutie OZ SEMAFOR bude v pondelok 11.9.1023 o 16.00 hod.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie