• Novinky

      • Riaditeľ školy u generálneho riaditeľa ŽSR

      • Generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Martin Erdössy za prítomnosti JUDr. Gabriely Gajdošovej poverenou riaditeľkou odboru riadenia ľudských zdrojov prijal dňa 1.8.2018 riaditeľa školy Ing. Petra Papíka aby podpísali spolu Zmluvu o spolupráci, ktorou ŽSR prispejú na inovatívny žiacky projekt elektromobilu, ktorý bude propagovať meno ŽSR na medzinárodných podujatiach.