• Novinky

      • Stretnutie s osobnosťou

      • Dňa 15.11.2018 sa na našej škole uskutoční "Stretnutie s osobnosťou" 

       Hosťom je Ing. Ján Miško, bývalý dlhoročný generálny riaditeľ Tatramat a.s. a nositeľ významných ocenení za rozvoj priemyslu a zamestnanosti.Podujatie organizuje DUAL TEAM Trnavského samosprávneho kraja.

      • 35. výročie školy

      • Pri príležitosti 35. výročia založenia samostatnej Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave bola vydaná publikácia.

       Záujemcovia - absolventi, alebo bývalí zamestnanci školy - ju môžu získať na sekretariáte školy.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka, udeľuje na deň 29. októbra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

      • Študuj dopravu

      • Dňa 4.10.2018 sa úspešný projekt Študuj dopravu, ktorého organizátorom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, predstavil vTrnave. Cieľom projektu je propagácia študijných a učebných odborov zameraných na dopravu s cieľom riešiť do budúcnosti už dnes citeľný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo viacerých oblastiach dopravy. Súčasťou akcie bol i Deň otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave. Akcie sprevádzal bohatý sprievodný program : ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave, návštevu priestorov rušňa, kamiónu, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z tabletu na modelovej železnici, simulátor prevrátenia vozidla, poskytovanie prvej pomoci, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže.  

       Slávnostné otvorenie v priestoroch železničnej stanice v Trnave. Zľava : JUDr. Gabriela Gajdošová, riaditeľka Odboru riadenia ľudských zdrojov ŽSR, výpravca v historickej uniforme, Ing. Pavol Tomašovič, poradca primátora a hovorca mesta Trnava, Mgr, Marek Neštický, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Ing. Peter Papík, riaditeľ SPŠD Trnava, Ing. Kristína Jánošová, Cargo Slovakia, Ing. Ján Farkaš, generálny riaditeľ Sekcie železničnej dopravy a dráh Ministersva dopravy a výstavby SR. 

       Fotodokumentácia z akcie tu : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=226