• Novinky

      • II.DT vyhrala vianočný futbalový turnaj

      • 2.miesto obsadula trieda I.EA a 3.miesto trieda III.EB. Blahoželáme!

      • Vicežupan otvoril COVP

      • Vo štvrtok 13.11.2018 počas Dňa otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave odhalili vicežupan Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Marek Neštický a riaditeľ školy Ing. Peter Papík za účasti zamestnávateľov tabuľu s prestížnym označením školy ako Centrum odborného vzdelávania pre dopravu a telekomunikácie. Toto označenie udelila škole Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, čím deklarovala, že SPŠ dopravná v Trnave má nadregionálny význam a spĺňa kvalitatívne, personálne i materiálne kritériá pre komplexný vzdelávací proces v dennom štúdiu i vo vzdelávaní dospelých v oblasti dopravy a telekomunikácií.

      • Otvorenie Centra odborného vzdelávania

      • Počas Dňa otvorených dverí vo štvrtok 13.12.2018 o 14.00 odhalí tabuľu s označením školy ako Centrum odborného vzdelávania pre dopravu a telekomunikácie vicežupan p. Mgr. Marek Neštický.

      • Študenti vo futbale na 5.mieste

      • Na futbalovom turnaji stredných škôl sme skončili na 5. mieste.

      • Úspech vo futsale

      • Naše študentky získali 2.miesto na okresných majstrovstvách okresu. Blahoželáme!

      • Výlet do Krakova

      • Jazyková škola zorganizovala zaujímavý výlet do Krakova.

     • Summer Style Christmas - Christmas in Australia
      • Summer Style Christmas - Christmas in Australia

      • je názov nového Jazykového okienka.Autorom je Veronika Onder. Je výkonným zodpovedným pracovníkom na slovenskej ambasáde v Canberre. V Austrálii žije 14 rokov a nasledujúci príspevok  napísala špeciálne pre naše školské jazykové okienko. Nájdete ho tu : https://spsdtt.edupage.org/text36/?