• Novinky

     • Boli sme v rádiu
      • Boli sme v rádiu

      • Na Rádiu Regina odvysielali príspevok o podujatí Študuj dopravu, v ktorom hovoria riaditeľ školy Ing. Peter Papík a odborný učiteľ Ing. Marko Engler, PhD. : Regina.mp3 

      • II.EC za železnou oponou

      • Trieda II.EC sa zúčastnila projektu Za železnou oponou, venovanému k výročiu novemrových udalostí z roku 1989.

     • Spolupráca aj so SjF STU
      • Spolupráca aj so SjF STU

      • Riaditeľ školy Peter Papík a dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš dnes podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci,ktorej cieľom je skvalitnenie technického vzdelávania absolventov a ich lepšej pripravenosti pre prax a technické vysokoškolské štúdium. S touto fakultou už dlhodobo spolupracujeme s tímom, ktorí pracujú na projekte elektromobilu, ako i v projekte Formula okolo Slovenska. Podpisom tohoto memoranda sa otvárajú ďalšie možnosti spolupráce najmä vo vzdelávaní v oblasti strojárskych a automobilových predmetov, ale i v ďalších technických predmetoch.

      • Štvrtáci z elektro odborov na FEI STU

      • Študenti štvrtých ročníkov elektro odborov navštívili laboratóriá Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava a aj tienenú meraciu komoru. 

      • IV.EB v Prahe

      • Trieda IV. EB absolvovala zaujímavú exkurziu v Prahe v Centre riadenia dopravy Českých dráh a v Dopravnom podniku mesta Prahy s komentovanou exkurziou v metre.

      • Kam na strednú - Senica

      • Prezentovali sme školu v Senici

      • Erasmus 2019

      • Študenti na stáži v rámci projektu Erasmus vo voľnom čase spoznávajú Olomouc.

      • Nemá trieda za účasti župana

      • Predstavenie Nemá trieda k 30. výročiu Novembra 89 si dnes so študentami I.D triedy pozrel i trnavský župan. Pred predstavením bola tlačová beseda pre médiá za účasti župana Jozefa Viskupiča, riaditeľky divadla J.Palárika Zuzany Šajgalíkovej, riaditeľa odboru kultúry a športu trnavskej župy Petra Kadlica, režisérky Adriány Totíkovej a riaditeľa SPŠ dopravnej Trnava Petra Papíka.

      • Céčkari na Autosalóne

      • Tohtoročný Autosalón v Nitre nie je pre našich Céčkarov len exkurziou, ale aj prezentujú našu školu a svoj elektromobil.

      • I.EB vyhrala Imatrikulačný futbalový turnaj

      • Trieda I.EB sa stala víťazom VI. ročníka Imatrikulačného futbalového turnaja o pohár riaditeľa školy pred I.EA a I.D. Srdečne blahoželáme.

      • Študuj dopravu a DOD 3.10.2019

      • V priestoroch železničnej stanice Trnava a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa uskutočnila vo štvrtok 3.10.2019 po druhý krát v Trnave akcia ŠTUDUJ DOPRAVU. Akcia, ktorú koordinuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR spája zamestnávateľov z oblasti dopravy a školy, ktoré ponúkajú študijné a učebné odbory zamerané na dopravu, aby oslovili končiacich absolventov ZŠ a ich rodičov a ponúkli im perspektívne vzdelanie a následne stabilné zamestnanie v zaujímavých profesiách. SPŠ dopravná Trnava zároveň otvorila svoje brány a prezentovala ako pripravuje svojich študentov na budúce profesionálne uplatnenie vo svojich študijných odboroch, ako i spoluprácu s praxou. Na akcii, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, významní zamestnávatelia v oblasti dopravy, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja a stredných škôl sa zúčastnili stovky žiakov základných škôl, ktorí si mohli niektoré povolania pozrieť zblízka,či dokonca vyskúšať, skúsiť si ako sa dáva prvá pomoc a aj zistiť, či majú v poriadku farbocit, ktorý je pre niektoré profesie v doprave dôležitý. K dispozícii im bolo i kariérové poradenstvo. Akcia bola hodnotená veľmi pozitívne.