• Novinky

     • Termíny na prebranie vysvedčení pre 4. ročníky
      • Termíny na prebranie vysvedčení pre 4. ročníky

      • Predpokladaný harmonogram vydávania vysvedčení a odovzdania kníh pre končiace ročníky :
     • Organizácia ústnych skúšok ANJ B2 a ETS
      • Organizácia ústnych skúšok ANJ B2 a ETS

      • ORGANIZÁCIA ÚSTNYCH SKÚŠOK

        (ústna forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 a skúšky z elektrotechnickej spôsobilosti)

     • Oznam pre končiace ročníky
      • Oznam pre končiace ročníky

      • Administrácia internej časti maturitnej skúšky 
     • Úspech v súťaži Enersol
      • Úspech v súťaži Enersol

      • V krajskom kole súťaže Enersol (o využívaní alternatívnych zdrojov energie) zvíťazil Pavol Repa (IV.CE) a Jakub Špendla (IV.EB) skončil na 3. mieste v Tvorivej kategórii. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.