• Novinky

     • Príjemné prázdniny
      • Príjemné prázdniny

      • Prajeme všetkým študentom, absolventom, zamestnancom, rodičom a partnerom školy príjemné prežitie prázdnin a dovoleniek.

       Počas letných prázdnin je na škole služba pre vybavenie nutnej administratívy od 8.00 do 12.00 hod.

      • Poďakovanie

      • Končíme školský rok, ktorý bol iný ako tie predošlé. Zastihlo nás prerušenie vyučovania a boli sme postavení pre novú situáciu, zabezpečiť vzdelávanie dištančne. Nebolo to ľahké, veď v takej situácii sme ešte neboli, takže nebolo všetko ani ideálne, ale na základe rôznych získaných informácií a porovnaní, si myslím, že sme situáciu zvládli. A tak chcem Vám všetkým vysloviť poďakovanie. ĎAKUJEM všetkým učiteľom, ktorí boli aktívni a kreatívni, nepedagogickým zamestnancom, ktorí chodili do práce a starali sa o chod školy, študentom, ktorí mali záujem na sebe pracovať i rodičom, za to, že svojim deťom vytvorili podmienky na štúdium. Ďakujem i kolegom riaditeľom z priateľských škôl a pracovníkom na Odbore školstva TTSK i v iných školských inštitúciách, s ktorými sme denne riešili situácie, ktoré nám pracovný život priniesol.

                                                                                                                         Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

      • Predĺženie ISIC kariet

      • Ak pokračuješ v štúdiu na našej škole (si študent 1.-3.ročníka) a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

       1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
       1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
       2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál na predĺženie platnosti je v Trnave na železničnej stanici v Zákazníckom centre Železničnej spoločnosti na 1. poschodí. Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

       Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

       Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.    

       Dohaduje sa s dopravcami predĺženie platnosti zliav nasledovne:

       l  Železnice Slovenskej republiky - platnosť zľavy bude predĺžená do 30.09.2020.

       l  Autobusoví dopravcovia (SAD a MHD) - u väčšiny dopravcov bude platnosť zľavy predĺžená do 30.9.2020 (o výnimkách budeme včas informovať).

       Odporúčame, aby si ale študenti štandardne predĺžili platnosť zľavy v doprave a nečakali do septembra, aby mohli využívať plnohodnotne zľavu u každého dopravcu aj počas prázdnin.

     • Koncoročná klasifikácia žiakov - aktualizácia
      • Koncoročná klasifikácia žiakov - aktualizácia

      • Aktualizovaný dokument o klasifikácii žiakov v 2.polroku na SPŠD Trnava s doplenými termínmi :
       8.-12.6. možnosť opraviť známky ešte dištančne u žiakov, ktorí vykazujú nedostatočný prospech
       15.-19.6. prezenčné skúšky žiakov, ktorí vykazujú nedostaočný prospech (treba sledovať edupage!)
       24.6. koncoročná klasifikačná porada