• Novinky

      • III.C kreslí v AutoCADe

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album III.C kreslí v AutoCADe.

       Študenti III.C odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy trávia posledné dni školy kreslením v AutoCADe. Aj takýmto spôsobom vieme dobehnúť to, čo sme nemohli počas dištančného vzdelávania vykonať. Napriek tomu, že známky nedostaneme, baví nás to.

      • Poďakovanie dlhoročným kolegom

      •  

       ĎAKUJEME -  Na konci školského roka odchádzajú z našej školy stálice. Učitelia, ktorí učili u nás vyše 30 rokov a za ten čas pripravili do života veľké množstvo absolventov. Ďakujeme im za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu, ktorou odovzdávali svoje vedomosti ďalším generáciám. Lúčili sa s nami Ing. Anton Talač (bol 26 rokov riaditeľom školy), PaedDr. Marta Monsbergerová, RNDr. Daniela Kosáková, Ing. Mária Hotová, rozlúčiť sa prišla i Mgr. Jana Škreková (odišla do dôchodku už v minulom roku). Odchádzajú i Mgr. Marián Špaček a Mgr. Ján Černo. Želáme veľa zdravia, šťastia a optimizmu v ďalších rokoch.