• Novinky

      • Mladý elektronik

      • V dňoch 24.-25.10.2023 sa v žilinskej firme KIA konala celoslovenská súťaž Mladý elektronik, kde nás reprezentovali Marek Prečuch (II.EC) a Juraj Antal (II.EA). Obaja dosiahli spomedzi študentov nášho kraja najlepšie výsledky, pričom Marek Prečuch sa umiestnil na peknom 8. mieste zo 46 účastníkov. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Pohár zostal doma ! Trnava - Břeclav 3:2

      • Pohár zostal doma ! Po dvoch prehratých zápasoch vo florbale chlapcov i dievčat, zavelili k obratu futbalisti a volejbalový tím vyrovnal na 2:2. Rozhodujúci zápas zvládli naši učitelia vo volejbale a tak SPŠD Trnava - SŠ Edvarda Beneše Břeclav 3:2. Ďakujeme všetkým za výbornú reprezentáciu školy. Ďakujeme i priateľom z Břeclavi za návštevu a výbornú súťažnú atmosféru.

      • II.EB v múzeu

      • Žiaci ll.EB navštívili Západoslovenské múzeum a spoznávali krásy Trnavy. Výlet si zaslúžili za najlepší prospech v minulom školskom roku.

      • Konferencia KPŽT

      • Dňa 19.10.2023 sa v zasadačke Mestského úradu v Trnave konala Konferencia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia. S hlavným príspevkom vystúpil riaditeľ SPŠD Trnava Ing. Peter Papík k 40.výročiu školy. Na konferencii,ktorú viedol predseda klubu Mgr.Jozef Schmidt vystúpil i župan TTSK Mgr.Jozef Viskupič. Na konferencii sa zúčastnil i Ing. Marko Engler, PhD. a vybraní študenti z triedy IV.EC:

      • Kam na strednú

      • Dňa 12.10.2023 sme sa zúčasnili i akcie Kam na strednú v Trnave. Akciu Študuj dopravu, ktorá sa konala u nás a akciu Kam na strednú v Športovej hale prepojil turistický vláčik.

       Vo štvrtok 19.10.2023 bola akcia Kam na strednú v Dunajskej Strede.

      • Workshopy - finančná gramotnosť

      • V prvej polovici októbra sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili workshopov, ktoré boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Odborné prednášky na vybrané témy viedol Mário Pecha a Lucián Valúšek z OVB Allfinanz Slovensko. Nadobudnuté vedomosti si žiaci následne mohli vyskúšať v hre „Finančná sloboda“, pomocou ktorej sa učili ako hospodáriť so svojimi peniazmi. Hrou ich sprevádzal certifikovaný lektor Radovan Černák z OVB Allfinanz Slovensko.

     • Netreba sa vzdávať, treba bojovať
      • Netreba sa vzdávať, treba bojovať

      • Rozbehli sme nový školský rok, od októbra začali pracovať krúžky i Jazyková škola, maturanti sa prihlásili na maturitné predmety, začali sa i práce Stredoškolskej odbornej činnosti a príprava na ďalšie súťaže. Futbalovou terminológiou by sme povedali, že zápas sa len začal, do jeho konca je ešte ďaleko a predsa sa niektorí už vzdávajú.....
      • Študuj dopravu a DOD 12.10.2023

      • Dňa 12.10.2023 sa na SPŠ dopravnej v Trnave konal ďalší ročník úspešného projektu Ministerstva dopravy ŠTUDUJ DOPRAVU a zároveň sme mali aj náš prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Zamestnávalia prezentovali pracovné pozície a školy odbory, kde sa môžu študenti na tieto pozície pripravovať. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu a návštevníkom za návštevu.

      • Imatrikulačný turnaj vyhrala I.EB

      • Dňa 10. 10. 2023 sa na SPŠ Dopravnej uskutočnil 9. ročník Imatrikulačného turnaja 1. ročníkov vo futsale, na ktorom sa zúčastnilo všetkých 6 tried. Víťazom turnaja sa stala trieda I.EB Výsledky: A skupina: B skupina IA – I.EB 0:2 I.EC – I.D 2:6 I.C – I.A 4:2 I.EA – I.EC 6:3 I.EB – I.C 2:0 I.D – I.EA 4:1 Umiestnenie: 1. miesto I.EB 2. miesto I.D 3. miesto I.EA 4. miesto I.C 5. miesto I.EC 6. miesto I.A Najlepší hráč: Tomáš Vilkovský I.EA Najlepší strelec: Jakub Ján Dunajčík I.EC

      • Prednáška Patrika Hermana

      • Študenti II.EA a II.EC sa 6.10. 2023 zúčastnili besedy s novinárom, moderátorom a redaktorom spravodajstva Patrikom Hermanom,ktorý prišiel ozrejmiť žiakom spôsob overovania informácií v médiách a rovnako priblížiť algoritmy sociálnych médií. Naši študenti zahrnuli p.Hermana otázkami, ktoré sa spájali s hoaxami na internete a akým spôsobom sa majú dostať k relevantnej informácií, na čo si dávať vo virtuálnom svete pozor. Rovnako ich zaujímalo aj preberanie obsahu z médií z celého sveta,ktoré vidíme v spravodajstve a informujú nás o dianí za hranicami našej krajiny.

      • DofEDay 2023

      • V piatok, 29.septembra, sa na našej škole uskutočnil DofEDay 2023. Študentom bol predstavený program pre mladých ľudí DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Prvá časť pozostávala z prezentácie tohto programu - histórie, filozofie a základných princípov. V druhej časti si študenti vyskúšali rôzne aktivity v rámci DofE - rozkladanie stanov, triedenie odpadu, prvú pomoc na figuríne, logické hádanky, športové aktivity a prekážkovú dráhu s plným batohom na chrbte (ako na správnej expedícii). Veríme, že táto akcia pritiahne ďalších záujemcov, ktorí rozšíria rady našich úspešných dofákov.

      • Autosalón Nitra

      • V dňoch 28.9.-1.10.2023 sa koná v Nitre Autosalón. Naša škola sa na ňom prezentuje v samostanom prezentačnom stánku.

      • Oceňovanie DofE

      • Dňa 26.9.2023 sa naši úspešní študenti zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Po roku tvrdej práce a prekonávania svojich limitov si prevzali bronzové a strieborné ocenenia z rúk podpredsedu TTSK Mgr. Rastislava Mráza a riaditeľa Národnej kancelárie DofE na Slovensku Mgr. Miloša Ondrášika. Ocenených mladých ľudí príjemne prekvapil videopozdrav od Jeho kráľovskej výsosti princa Edwarda, súčasného vojvodu z Edinburghu, držiteľa zlatého ocenenia DofE. Strieborné ocenenia si prevzali: Laura Lukáčová, Nina Šimončičová, Simona Antolová, Alex Krejčí, Nikolas Claudio Birsan, Matúš Mráz. Bronzové ocenenia si prevzali: Simona Mináriková, Matej Porubský, Filip Maláček, Sebastián Paldan, Samuel Fajna. Oceneným študentom srdečne blahoželáme. Pokiaľ chcete rozšíriť rady našich dofákov a pracovať na sebe, ešte stále sa môžete prihlásiť do DofE prostredníctvom triednych učiteľov alebo rovno koordinátorke programu Ing. Görögovej. Preto Vás zároveň pozývame na DofEDay, ktorý sa uskutoční na našej škole v piatok, 29.9.2023, hlavne pre študentov 1. a 2. ročníka. Bližšie Vás oboznámime s týmto rozvojovým programom pre mládež, vyskúšate si rôzne aktivity spojené s DofE a ochutnáte výsledky rozvoja talentu niektorých dofákov. Srdečne Vás pozývame.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie