• Novinky

      • Radycon 2023

      • Študenti štyroch 3. a dvoch 4. ročníkov sa dňa 21.11.2023 zúčastnili online odbornej konferencie Readycon.

      • 40. výročie SPŠ dopravnej v Trnave

      • Vo štvrtok dňa 16.11.2023 sa uskutočnila slávnostná akadémie pri príležitosti 40. výročia založenia Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave v Dome kultúry v Trnave za účasti vzácnych hostí : vicežupana Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Mgr. Rastislava Mráza,zamestnancov odboru školstva pod vedením riaditeľa odboru školstva TTSK Mgr. Stanislava Pravdu, riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy Mgr. Juraja Bottku,riaditeľky Odboru vzdelávania Ministerstva dopravy SR Mgr. Csilly Krnáčovej,riaditeľky Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ing. Evy Tománkovej, ktorá odovzdala škole "Čestné uznanie SOPK ", generálneho tajomníka Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií (UDPaT) Ing. Jána Žačka, prorektora pre vedu a výskum Žilinskej univerzity prof. Ing. Pavla Rafajdusa,PhD, absolventa školy, generálneho riaditeľa spoločnosti Stellantis Trnava Ing. Martina Dzama, absolventa školy a ďalších úspešných absolventov školy, prezidenta Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Ing. Felixa Dömenyho, riaditeľa partnerskej SŠ Edvarda Beneše Břeclav Mgr. Jiřího Uhera, riaditeľov partnerských stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, bývalých i súčasných pedagógov, zamestnancov a študentov školy i zástupcov médií a ďalších hostí. Programom sprevádzal redaktor RTVS: Ľuboš Kasala, absolvent školy. Riaditeľ školy Ing. Peter Papík predstavil históriu školy a ocenil 10 osobností z radov súčasných i bývalých zamestnancov, absolventov a partnerov školy. Školu prezentovali i dva filmy, jeden zameraný na históriu školy a druhý predstavil súčasnú ponuku študijných odborov. Na záver bol kultúrny program za účasti súčasných študentov školy (Folklór Rebeka Raceková, Kristína Kúdelová a Dominika Boháčiková (II.D), Adrián Porubský (IV.EB) a ďalší tanečníci, spoločenské tance Marek Bohunický (II.D) a Viktor Bohunický (IV.EB) s partnerkami, Sára Malovcová (II.A)– majsterka Slovenska –  a ďalšie mažoretky.) Ako zlatá bodka programu bolo vystúpenie absolventa školy, súčasného sólistu opery SND Daniela Čapkoviča. Po slávnostnej akadémii boli hostia pozvaní na raut do Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika. Ďakujeme všetkým za dôstojný priebeh a reprezentatívnu akciu k jubileu školy.

       Ocenenia riaditeľom školy : Ocenenia.ppsx   Prezentácia riaditeľa : Prezentacia40.ppsx

       Uverejnili o nás : http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/8448-40-rokov-SPS-dopravnej-v-Trnave/

       https://www.trnavskyhlas.sk/c/36294-dopravna-priemyslovka-ma-styridsiatku,-vychovala-viac-ako-6600-absolventov/?fbclid=IwAR3WG2dto2C17-rhS0hvGi_algr7mohJeY3tHuQd_41nxZ85T94bycIGvok

       Rádio Regina západ : https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/poznanie-vzdelavanie-veda/345127/40-rokov-spsd-v-trnave

       Mestská televízia Trnava : https://youtu.be/5u2mfuyjcZ0

      • Rodičovské združenie

      • Vo štvrtok 23.11.2023 bude po 1/4 hodnotiacej porade o 16.00 hod. zasadnutie OZ SEMAFOR, od 16.30 hod. triedne rodičovské združenia a od 17.30 hod. individuálne pohovory rodičov s učiteľmi. 

      • Maják pre dopravu

      • Na celoslovenskej súťaži organizovanej Ministerstvom dopravy sme dosiahli opäť krásne druhé miesto.Náš tím pod vedením Ing. Romana Ilavského tvorili : Tomáš Varga, Martin Číšecký - IV.EC a Adam Poliak, Marián Žifčák - III.EA Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Volejbalový turnaj na SPŠ stavebnej v Trnave

      • Dňa 15.11.2023 sa naši študenti zúčastnili priateľského MIX volejbalového turnaja ku Dňu študentstva. Na turnaji sa stretlo 6 škôl Obchodná akadémia, SOŠ obchodu a služieb, Hotelová akadémia Piešťany, SPŠ Stavebná, Stredná zdravotnícka škola a SPŠD TT. Naši športovci si dvomi vyhratými zápasmi potvrdili postup zo skupiny a tak bojovali o prvé miesto s Obchodnou akadémiou, ktorej podľahli 2:0 na sety. Našim športovcom gratulujeme k 2. miestu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Bibliotéka

      • V piatok 10. novembra 2023 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na veľtrh kníh Bibliotéka Pedagogika 2023 v Bratislave. Mohli si pozrieť ponuky vystavovateľov či prelistovať v niektorých knižných novinkách, pričom si bolo možné kúpiť knihy sa zvýhodnenú cenu.

      • Florbalový turnaj

      • 2.ročník florbalového turnaja pri príležitosti Dňa študentstva Dňa 14.11.2022 sa uskutočnil 2. ročník florbalového turnaja študentov SPŠ dopravnej. Týmto turnajom sme si chceli pripomenúť deň boja za slobodu a demokraciu. Víťazom sa stali študenti II.C, 2.miesto si vybojovala trieda III.EC a tretie miesto obsadila I.EC. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa podieľali na organizácií turnaja. Najlepší hráč: Šimon Malacký III.EC Najlepší strelec: Patrik Szemely III.EB Najlepší brankár: Martin Sulec II.C Výsledky ročníkov: 1.ROČNÍK Rozlosovanie: skupina 1) I.EB – I.EC 1:1 I.EB 2) I.C - I.EA 0:4 I.C 3) I.EC – I.EA 4:0 I.EA 4) I.EB – I.C 1:2 I.EC 5) I.C - I.EC 0:2 6) I.EA – I.EB 0:1 postup do finále I.EC 2.ROČNÍK Rozlosovanie: A. skupina B. skupina 1) II.EC – II.D 0:2 II.C II.EA 2) II.EB – II.A 5:2 II.EC II.EB 3) II.C - II.EC 0:0 II.D II.A 4) II.EA – II.EB 1:1 5) II.D - II.C 0:2 6) II.A - II.EA 1:1 postup do finále II.C 3.ROČNÍK Rozlosovanie: A. skupina B. skupina 1) III.EC – III.EA 2:0 III.C III.A 2) III.EB – III.D 9:0 III.EC III.EB 3) III.C – III.EC 0:0 III.EA III.D 4) III.A – III.EB 0:6 5) III.EA – III.C 1:2 6) III.D – III.A 1:1 postup do finále III.EC FINÁLE: 1. I.EC – II.C 1:3 2. III.EC – I,EC 1:1 po predĺžení 2:1 3. II.C – III.EC 2:2

      • Testovanie štvrtákov – príprava na maturitu

      • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) aj v školskom roku 2023/2024 pre žiakov štvrtých ročníkov pripravil elektronické testovanie vedomostí maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk úroveň B2 v systéme e-Test. V dňoch 14. a 15. novembra si tak mali naši štvrtáci možnosť preveriť svoje vedomosti z maturitných predmetov a aj týmto spôsobom sa lepšie pripraviť na písomné maturity, ktoré na nich čakajú v marci 2024. Zmyslom e-testovania je nastaviť zrkadlo vedomostiam.

      • Konferencia [ROZ]BYŤ

      • Trieda IV.A sa dňa 15.11.2023 zúčastnila na konferencii [ROZ]BYŤ projektu Učiaca sa Trnava z občianskeho združenia Lifestarter.

      • Šachový turnaj

      • Dňa 10.11.2023 sa konali Školské majstrovstvá okresu Trnava žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu SŠ. Našu školu reprezentovali Pavol Matúšek I.EC, Tomáš Lupták II.EA, Samuel Drahoš II.D a Dominik Blaško III.A. Vybojované budy na postup do krajského kola bohužiaľ nestačili ale ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy

      • Futsalový turnaj škôl

      • V dňoch 8. a 9. novembra sa na pôde dopravnej školy, uskutočnilo základné kolo vo futsale dievčat aj chlapcov. Naši chlapci si zmerali sily so 4 školami a to so SOŠ Automobilová, GOS-SK, SPŠ Technická a SŠ J.Bottu. Po dvoch vyhratých zápasoch sa naši chlapci umiestnili na 3. mieste. Dievčatá si zmerali sily so Strednou zdravotníckou školou a Strednou priemyselnou školou stavebnou. Dievčatá po dramatickom závere podľahli stavebnej 1:0 nakoniec obsadili 3.miesto Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • iBobor

      • V dňoch 7.11.2023 a 9.11.2023 sa žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej zapojili do 17. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V kategórii Senior, ktorá je určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl sa do súťaže zapojilo šestnásť žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Kategória Junior je určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov stredných škôl. Do kategórie Junior sa zapojilo 15 žiakov našej školy. Úspešnými riešiteľmi v tejto kategórii boli: Miguel Samuel Choquehuanca II.D Dávid Buch II.EA Filip Hovanec II.EA Samuel Drahoš II.D Andrej Brezula II.EC Arnold Kočík I.D Marius Sebastian Borisov II.EA Matej Porubský II.EC

      • Ocenenie Zväzu logistiky a zasielateľstva

      • Vynikajúci úspech dosiahli naši študenti v oblasti študentských prác z logistiky a zasielateľstva. Zväz logistiky a zasielateľstva SR dňa 9.11.2023 udelil Dominike Vajglovej 2.miesto a Silvii Kozákovej 3.miesto v celoslovenskej súťaži študentských prác. Na oceňovaní sa zúčastnila i konzultantka Ing. Daniela Janíčková. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Literárna súťaž v anglickom jazyku so SŠ Břeclav

      • Pripravujeme 2. ročník literárnej súťaže v anglickom jazyku organizovanej nami a našou partnerskou školou v Břeclavi.Plagát vytvoril študent Dávid Ondreáš (I.EC) v rámci aktivít v medzinárodnom programe DofE.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 7.11.2023 sme mali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku a najlepší boli : 1.miesto : Samuel Krutek II.D 2. miesto : Vanesa Körösiová I.A 3. miesto : Matej Drozdík III.EB Blahoželáme.

      • Rokovanie s novým ministrom

      • Dňa 3.11.2023 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo pracovné stretnutie nového ministra Tomáša Druckera a zástupcov Asociácie stredných odborných škôl Slovenska. V trojčlennej delegácii za Asociáciu odborných škôl bol aj riaditeľ SPŠ dopravnej v Trnave Peter Papík.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie