• Novinky

      • Vyhrali sme krajský Zenit !

      • Vynikajúci úspech dosiahli naši študenti v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike. Dušan Benci- III.EA v kategórii A a Marek Prečuch II.EC v kategórii B sa umiestnili na prvých miestach, stali sa víťazmi krajského kola a postúpili do celoštátneho kola. Na súťaž ich pripravolval Ing. Roman Ilavský. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Dnes sa na našej škole uskutočnila 2. vianočná zbierka pre seniorov - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Krabičky sme následne odovzdali Trnavskej arcidiecéznej charite. Opäť sme ukázali, že “dopraváci” majú srdce na pravom mieste a všetkým žiakom, rodičom a učiteľom patrí v mene seniorov obrovské ĎAKUJEME! Aj vďaka nám budú mať o niečo krajšie Vianoce ❤️

      • Expert Geniality Show

      • Dňa 28. novembra 2023 zorganizovala PK PVP, v spolupráci s PK INF, ďalší ročník vedomostnej súťaže Expert Geniality Show. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo rekordných 60 žiakov z 1. - 4. ročníka našej školy. Veľmi nás teší, že najväčší záujem o súťaž prejavili žiaci 1. ročníka! Študenti mali možnosť overiť si svoje poznatky v šiestich témach (Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?,Góly, body, sekundy), z ktorých si vyberali dve. Veríme, že výsledky zverejnené 21. 12. 2023 nás potešia tak ako minulý školský rok.

     • Blog riaditeľa : Po štvrťroku školského roka 2023-24
      • Blog riaditeľa : Po štvrťroku školského roka 2023-24

      • Máme za sebou prvý štvrťrok školského roka 2023-24, prebehla hodnotiaca porada a rodičovské združenia. Kto mal záujem mohol sa osobne stretnúť s jednotlivými učiteľmi a porozprávať sa. Po komunikácii s triednymi učiteľmi a po vyhodnotení zápisníc s rodičovského združenia mi dovoľte na pár podnetov reagovať.
      • Zenit v programovaní

      • V stredu 22.11.2023 na našej škole prebehlo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní - kategória WebDeveloper, Grafik. Naši študenti z IV.EA Matej Krajčovič a Jakub Cuninka sa umiestnili na 1. a 2. mieste v kategórii WebDeveloper. Matej Krajčovič postúpil do celoslovenského kola. Gratulujeme.

      • Streetball

      • Dňa 22.11.2023 sa k príležitosti dňa študentstva konal turnaj v streetballe žiakov stredných škôl. Zúčastnila sa aj naša škola, ktorá v nepostúpila zo základného kola, nad jej sily boli tými SOŠ automobilová a SPŠ stavebná. Ktoré obsadili prvé dva miesta. Víťaz SPŠ stavebná. Našim študentom, ktorý reprezentovali našu školu Ďakujeme, a tešíme sa na účasť v ďalšom roku.

      • Silná ruka 2023

      • Silná ruka 2023 Dňa 22.11.2023 sa v Mestskej športovej hale uskutočnila súťaž v pretláčaní rukou. Našu školu reprezentovalo 10 chlapcov v štyroch váhových kategóriách a 2 dievčatá v dvoch váhových kategóriách. Matúš Štefaňák. kat. do 65kg - 2.miesto Michaela Šteinerová kat.do 60kg - 3.miesto Simona Mináriková kat. nad 60kg - 2.miesto Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom gratulujeme.

      • Radycon 2023

      • Študenti štyroch 3. a dvoch 4. ročníkov sa dňa 21.11.2023 zúčastnili online odbornej konferencie Readycon.

      • 40. výročie SPŠ dopravnej v Trnave

      • Vo štvrtok dňa 16.11.2023 sa uskutočnila slávnostná akadémie pri príležitosti 40. výročia založenia Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave v Dome kultúry v Trnave za účasti vzácnych hostí : vicežupana Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Mgr. Rastislava Mráza,zamestnancov odboru školstva pod vedením riaditeľa odboru školstva TTSK Mgr. Stanislava Pravdu, riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy Mgr. Juraja Bottku,riaditeľky Odboru vzdelávania Ministerstva dopravy SR Mgr. Csilly Krnáčovej,riaditeľky Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ing. Evy Tománkovej, ktorá odovzdala škole "Čestné uznanie SOPK ", generálneho tajomníka Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií (UDPaT) Ing. Jána Žačka, prorektora pre vedu a výskum Žilinskej univerzity prof. Ing. Pavla Rafajdusa,PhD, absolventa školy, generálneho riaditeľa spoločnosti Stellantis Trnava Ing. Martina Dzama, absolventa školy a ďalších úspešných absolventov školy, prezidenta Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Ing. Felixa Dömenyho, riaditeľa partnerskej SŠ Edvarda Beneše Břeclav Mgr. Jiřího Uhera, riaditeľov partnerských stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, bývalých i súčasných pedagógov, zamestnancov a študentov školy i zástupcov médií a ďalších hostí. Programom sprevádzal redaktor RTVS: Ľuboš Kasala, absolvent školy. Riaditeľ školy Ing. Peter Papík predstavil históriu školy a ocenil 10 osobností z radov súčasných i bývalých zamestnancov, absolventov a partnerov školy. Školu prezentovali i dva filmy, jeden zameraný na históriu školy a druhý predstavil súčasnú ponuku študijných odborov. Na záver bol kultúrny program za účasti súčasných študentov školy (Folklór Rebeka Raceková, Kristína Kúdelová a Dominika Boháčiková (II.D), Adrián Porubský (IV.EB) a ďalší tanečníci, spoločenské tance Marek Bohunický (II.D) a Viktor Bohunický (IV.EB) s partnerkami, Sára Malovcová (II.A)– majsterka Slovenska –  a ďalšie mažoretky.) Ako zlatá bodka programu bolo vystúpenie absolventa školy, súčasného sólistu opery SND Daniela Čapkoviča. Po slávnostnej akadémii boli hostia pozvaní na raut do Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika. Ďakujeme všetkým za dôstojný priebeh a reprezentatívnu akciu k jubileu školy.

       Ocenenia riaditeľom školy : Ocenenia.ppsx   Prezentácia riaditeľa : Prezentacia40.ppsx

       Uverejnili o nás : http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/8448-40-rokov-SPS-dopravnej-v-Trnave/

       https://www.trnavskyhlas.sk/c/36294-dopravna-priemyslovka-ma-styridsiatku,-vychovala-viac-ako-6600-absolventov/?fbclid=IwAR3WG2dto2C17-rhS0hvGi_algr7mohJeY3tHuQd_41nxZ85T94bycIGvok

       Rádio Regina západ : https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/poznanie-vzdelavanie-veda/345127/40-rokov-spsd-v-trnave

       Mestská televízia Trnava : https://youtu.be/5u2mfuyjcZ0

      • Rodičovské združenie

      • Vo štvrtok 23.11.2023 bude po 1/4 hodnotiacej porade o 16.00 hod. zasadnutie OZ SEMAFOR, od 16.30 hod. triedne rodičovské združenia a od 17.30 hod. individuálne pohovory rodičov s učiteľmi. 

      • Maják pre dopravu

      • Na celoslovenskej súťaži organizovanej Ministerstvom dopravy sme dosiahli opäť krásne druhé miesto.Náš tím pod vedením Ing. Romana Ilavského tvorili : Tomáš Varga, Martin Číšecký - IV.EC a Adam Poliak, Marián Žifčák - III.EA Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Volejbalový turnaj na SPŠ stavebnej v Trnave

      • Dňa 15.11.2023 sa naši študenti zúčastnili priateľského MIX volejbalového turnaja ku Dňu študentstva. Na turnaji sa stretlo 6 škôl Obchodná akadémia, SOŠ obchodu a služieb, Hotelová akadémia Piešťany, SPŠ Stavebná, Stredná zdravotnícka škola a SPŠD TT. Naši športovci si dvomi vyhratými zápasmi potvrdili postup zo skupiny a tak bojovali o prvé miesto s Obchodnou akadémiou, ktorej podľahli 2:0 na sety. Našim športovcom gratulujeme k 2. miestu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Bibliotéka

      • V piatok 10. novembra 2023 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na veľtrh kníh Bibliotéka Pedagogika 2023 v Bratislave. Mohli si pozrieť ponuky vystavovateľov či prelistovať v niektorých knižných novinkách, pričom si bolo možné kúpiť knihy sa zvýhodnenú cenu.

      • Florbalový turnaj

      • 2.ročník florbalového turnaja pri príležitosti Dňa študentstva Dňa 14.11.2022 sa uskutočnil 2. ročník florbalového turnaja študentov SPŠ dopravnej. Týmto turnajom sme si chceli pripomenúť deň boja za slobodu a demokraciu. Víťazom sa stali študenti II.C, 2.miesto si vybojovala trieda III.EC a tretie miesto obsadila I.EC. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa podieľali na organizácií turnaja. Najlepší hráč: Šimon Malacký III.EC Najlepší strelec: Patrik Szemely III.EB Najlepší brankár: Martin Sulec II.C Výsledky ročníkov: 1.ROČNÍK Rozlosovanie: skupina 1) I.EB – I.EC 1:1 I.EB 2) I.C - I.EA 0:4 I.C 3) I.EC – I.EA 4:0 I.EA 4) I.EB – I.C 1:2 I.EC 5) I.C - I.EC 0:2 6) I.EA – I.EB 0:1 postup do finále I.EC 2.ROČNÍK Rozlosovanie: A. skupina B. skupina 1) II.EC – II.D 0:2 II.C II.EA 2) II.EB – II.A 5:2 II.EC II.EB 3) II.C - II.EC 0:0 II.D II.A 4) II.EA – II.EB 1:1 5) II.D - II.C 0:2 6) II.A - II.EA 1:1 postup do finále II.C 3.ROČNÍK Rozlosovanie: A. skupina B. skupina 1) III.EC – III.EA 2:0 III.C III.A 2) III.EB – III.D 9:0 III.EC III.EB 3) III.C – III.EC 0:0 III.EA III.D 4) III.A – III.EB 0:6 5) III.EA – III.C 1:2 6) III.D – III.A 1:1 postup do finále III.EC FINÁLE: 1. I.EC – II.C 1:3 2. III.EC – I,EC 1:1 po predĺžení 2:1 3. II.C – III.EC 2:2

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie