• Novinky

      • Projektové vyučovanie I.EC - kritické myslenie

      • Vyznám sa v mediálnom oblaku na tému „Vojna na Ukrajine“

       Naša škola zastáva, podporuje a šíri myšlienku, že škola je živý organizmus, ktorý funguje na neutrálnej a apolitickej báze a proces výučby nie je len vzdelávací, ale aj výchovný. Z tohto titulu sme sa rozhodli v rámci projektovej výučby začleniť aktuálnosť témy: VOJNA NA UKRAJINE do hodín slovenského jazyka, avšak prihliadajúc na status neutrality a apolitickosti. Žiaci I.EC sa od 8.3. 2022 – 14.3. 2022 (celkový rozsah 4 vyučovacie hodiny) zaoberali tematikou vojny na viacerých úrovniach. Naučili sa rozoznávať kvalitné informácie od hoaxov, porozumieť cudzím slovám v článkoch (ako napr. anexia, neutralita, mobilizácia, pacifizmus, rozdiel medzi partizánskou a hybridnou vojnou), vysvetlili sme si, čo je stanné právo a ako ho rozoznať od núdzového stavu. Študenti robili jazykovo-literárne analýzy textov piesní (tzv. protest piesní s vojnovou tematikou: Bella Ciao – celosvetová hymna mieru; Daniel Landa – Ona a John Lennon – Give peace a chance) a rovnako sme sa pozreli na tému vojny v svetovej, slovenskej a aj fantasy literatúry. Rozprúdili sme diskusiu, ktorej podnetom bol krátky film Next Floor. Študenti si prostredníctvom symboliky obrazov z filmu dotvorili celkový pohľad na danú tému, pričom sa podučili zásadám korektného diskutovania, rešpektovania názorov jeden druhého. Napriek vyššie uvedenému sme sa neprikláňali k nijakému politickému názoru – zastávali sme myšlienku neutrality. Cieľom bolo zvýšiť kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a prihliadať na potrebu charakterového vzdelávania našich žiakov, aby sa o konflikt zaujímali ako civilizované osobnosti, porozumeli mu a uvedomili si, aká je ich spoločenské úloha (nielen) v aktuálnej situácii.

      • Vodíkové auto na SPŠD Trnava

      • Dňa 25.2.2022 župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič priviezol a predstavil študentom našej školy vodíkový automobil. Odbornú prednášku o alternatívnych vodíkových autách mal odborný učiteľ SPŠD Trnava Ing. Milan Eliáš. Za TTSK sa akcie zúčastnil aj zástupca odboru školstva Mgr. Juraj Bottka. Hostí privítal riaditeľ školy Ing. Peter Papík.

      • Gefco day na SPŠD Trnava

      • Dňa 24.2.2022 sa na našej škole uskutočnil prvý Gefco day, kde logistická spoločnosť pripravila pre našich študentov z odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia odborné prednášky a kreatívne hry.

     • Literárna súťaž v anglickom jazyku
      • Literárna súťaž v anglickom jazyku

      • Do 1. ročníka literárnej súťaže kreatívneho písania v anglickom jazyku sa zapojilo 8 študentov našej školy. Predmetová komisia cudzích jazykov sa rozhodla odmeniť dve práce, a to esej Rastislava Bacigala z III.EA a prácu Mateja Grilla zo IV.EB. 

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a zhmotnili svoje myšlienky do podoby slova.

       Veľmi sa tešíme na ďalší ročník súťaže, ktorý prinesie nové témy, a  veríme, že bude pre študentov SPŠD skutočnou jazykovou i kreatívnou výzvou."

       Vaši jazykári

      • Trnavská automobilka Stellantis Slovakia darovala škole elektromobil

      • Trnavská automobilka Stellantis Slovakia pokračuje v podpore vzdelávania mladej generácie a prvý krát daruje stredným školám elektrické e-208 na pedagogické účely. Medzi obdarovanými školami je i SPŠD Trnava. Auto dnes prevzal od generálneho riaditeľa Stellantis Slovakia Ing. Martina Dzamu zástupca riaditeľa školy Ing. Ivan Magdolen. Tlacova_sprava(1).pdf

      • ONLINE EDUCATE SLOVAKIA NA SPŠD

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ONLINE EDUCATE SLOVAKIA NA SPŠD.

       Pár fotiek z prebiehajúceho projektu  ONLINE EDUCATE SLOVAKIA.V tomto projekte medzinárodní dobrovoľníci vedú so žiakmi interaktívne online hodiny v anglickom jazyku, zamerané na spoznávanie nových kultúr i budovanie povedomia o aktuálnych globálnych problémoch.

     • Educate Slovakia na SPŠD
      • Educate Slovakia na SPŠD

      • AISEC- študentská medzinárodná nezisková informácia prináša na SPŠD projekt ONLINE EDUCATE SLOVAKIA. Do projektu sa zapoja najmä štvrtáci, ktorí si takto osviežia maturitnú tému MULTIKULTÚRA, získajú iný pohľad na rovnaký problém a veríme, že zistia, že SLOVENSKO je dobrá krajina pre život, a zaslúži si, aby ju ľudia budovali a zaujímali sa o jej budúcnosť. Bližšie informácie o organizácii AISEC : Copy_of_upjs.pdf

      • ONLINE EDUCATE SLOVAKIA PRICHÁDZA NA SPŠD

      • Organizácia AIESEC prináša na SPŠ Dopravnú online kultúrno-vzdelávací projekt ONLINE EDUCATE SLOVAKIA v termíne 1.2.-25.2.2022.V tomto projekte medzinárodní dobrovoľníci vedú so žiakmi interaktívne online hodiny v anglickom jazyku, zamerané na spoznávanie nových kultúr i budovanie povedomia o aktuálnych globálnych problémoch.

      • Škola s veľmi dobrými výsledkami !

      • V najnovšom hodnotení škôl spoločnosťou INEKO sme obhájili veľmi dobré hodnotenie, ako škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov, medzi strednými odbornými školami v Trnave sme tretí a medzi priemyslovkami v kraji a aj medzi dopravnými školami na Slovensku najlepší ! Ďakujeme.