• Novinky

      • Nohejbalový turnaj škôl

      • Dňa 21.9.2023 sa na pôde Spojenej športovej školy J Herdu uskutočnil prvý ročník nohejbalového turnaja o pohár riaditeľa školy. Za účasti 6 trnavských škôl sa naši študenti umiestnili na 4. mieste(Čavojský, Bukovský, Ptačin, Straka). Výsledky v skupine: SPŠ Dopravná - SPŠ Stavebná 0:2 SPŠ Dopravná - SZŠ 2-0 SPŠ Stavebná - SZŠ 2-0 Semifinále: SPŠ Dopravná - SŠŠ 1-2 o 3.miesto SPŠ Dopravná - SPŠ Stavebná 0-2

      • Crash test

      • Dňa 18.9.2023 študenti III.C odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy so zameraním na automobilovú techniku sa zúčastnili simulácie zrážky cyklistu s automobilom pri obci Hrnčiarovce nad Parnou. Simulácia stretu cyklistu s automobilom sa vykonala pri rýchlosti 30 km a 50 km. Cieľom simulácie bolo poukázať na dôsledky a nebezpečenstvo rýchlej jazdy pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Nik zo zúčastnených by nechcel byť na mieste figuríny v reálnom strete s automobilom. Preto je dôležité aby sme boli opatrní, ohľaduplní voči všetkým účastníkom cestnej premávky, dodržiavať rýchlosť a rešpektovať pravidlá cestnej premávky.

      • Boli sme v Břeclavi

      • V dňoch 13.-14.9.2023 opätovali naši študenti z triedy IV.A návštevu partnerom a priateľom z Břeclavi, ktorí nás navštívili na konci školského roka. Návšteva bola zameraná na ekonomické predmety. Našu delegáciu viedla Ing. Ľubica Gergelyová.

      • Buddy program

      • Vo štvrtok 14.9.2023 prváci dostali svojich mentorov spomedzi študentov vyšších ročníkov v rámci Buddy programu.

      • Študuj dopravu Vrútky

      • Dňa 7.9.2023 sme prezentovali školu na podujatí Študuj dopravu vo Vrútkach. Náš stánok navštívil generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Peter Šulko PhD., MBA. Podujatie otvorila spolu s ním županka Žilinského samosprávneho kraja a primátori Martina a Vrútok.

      • Divadlo v škole

      • Vo štvrtok 7.9.2023 mali triedy II.EA a III.EC divadelné predstavenie v škole. Divadlo Jána Palárika uviedlo hru Nemá trieda. Ďakujeme.

      • Rodičovské združenie

      • V pondelok 11.9.2023 o 16.30 hod. budú triedne rodičovské združenia pre 1. ročníky prezenčne. Ostatné ročníky budú mať rodičovské združenie buď v tom istom termíne prezenčne v škole, alebo podľa oznámenia triedneho učiteľa dištančne v pondelok 11.9., alebo v utorok 12.9.2023. Zasadnutie OZ SEMAFOR bude v pondelok 11.9.1023 o 16.00 hod.

      • Dopraváci vo Viedni I.

      • Dopraváci vo Viedni Počas koncoročnej exkurzie dňa 28.7.2023 žiaci tried 1.C, 1.D, 1EB, 1EC, 2.EA, 2EB navštívili Technické múzeum vo Viedni, kde si mali možnosť pozrieť pútavé expozície. Múzeum obsahuje exponáty a modely z histórie techniky, so zvláštnym zreteľom na rakúsku spoluúčasť na technologickom vývoji. Múzeum sa nachádza vo viedenskej štvrti Penzing na Mariahilfer Strasse 212 pri parku Gustava Jägera. Mariahilfer Strasse. Mariahilfer Strasse je najväčšia a jedna z najznámejších nákupných ulíc vo Viedni . Spája vnútorné mesto s Westbahnhof a 15. obvodom, Rudolfsheim-Fünfhaus. Je pomenovaná podľa zázračného obrazu Mariahilf , od Lucasa Cranacha staršieho. Po absolvovaní prehliadky expozícií v Technickom múzeu mali žiaci osobné voľno práve na tejto ulici.

      • Objav PEDAS

      • Dňa 28.júna 2023 sa na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky konalo ocenenie súťaže Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava. Študenti súťažili v 6 kategóriách: a) drony a ich budúcnosť v doprave, b) vodná doprava – zelená doprava, c) verejná osobná doprava – problémy a riešenie jej atraktívnosti a efektívnosti, d) doprava a možnosti znižovania jej negatívnych dôsledkov na životné prostredie, e) návrhy na ekologickejšiu dopravu v mojom meste/obci (okolí), f) distribúcia zásielok s minimálnym dopadom na životné prostredie. Tejto súťaže sa z našej školy zúčastnili nasledovní študenti: 1. Andrej Alaksa, študent II.C, ktorý získal 3.miesto s projektom Študentský elektromobil, 2. Simona Belková, študentka III.A, 3. Anita Hutárová, študentka III.A, 4. Marek Bodiš, študent IV.C, 5. Matúš Hrdlovič, študent IV.C, 6. Lukáš Schmitt, študent IV.D, 7. Šimon Kiripolský, študent IV.EA, 8. Oliver Krajčovič, študent IV.EA. Študenti mali priestor pre tvorbu vlastného súťažného projektu, v ktorom tvorivo aplikovali nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti. Všetkým zúčastneným študentom, ktorí sa zapojili do súťaže blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Športovec roka - Matej Franta

      • V 2. ročníku školskej súťaži ŠPORTOVEC ROKA zvíťazil Matej Franta s počtom bodov 97. Matejovi srdečne gratulujeme a držíme palce súťažiacim do budúceho roka.

      • Druhí na Slovensku v IT fitness teste

      • Sme druhí najlepší na Slovensku! V prvom polroku školského roku 2022/2023 Digitálna koalícia zrealizovala doplňujúcu súťaž v IT Fitness Testovaní – najväčšom testovaní digitálnych zručností na Slovensku a naša škola sa umiestnila na 2.mieste. Ďakujeme Dopraváci!

       Výsledky :

       1. Gymnázium Alejová 1, Košice-Juh
       2. SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava
       3. SPŠ elektrotechnická Hálova, Bratislava-Petržalka
       4. Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok
       5. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice-Sever
      • Úspech na Mladom tvorcovi

      • Naši Dopraváci slávili úspech i na celoslovenskej súťaži odborných škôl Mladý tvorca v Nitre, keď získali krásne druhé miesto v kategórii top výrobok v oblasti elektrotechniky - za elektromobil. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      • Učiaca sa Trnava

      • Aj naša škola sa aktívne zapojila do akcie Učiaca sa Trnava. Žiaci základných a stredných škôl si v interaktívnych hrách mohli vyskúšať svoju znalosť anglického jazyka, svoj postreh, zopakovať si príslovia a porekadlá, otestovať svoj farbocit, zapojiť el. obvod a skúsiť veľa iných hier.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie