• Novinky

     • Netreba sa vzdávať, treba bojovať
      • Netreba sa vzdávať, treba bojovať

      • Rozbehli sme nový školský rok, od októbra začali pracovať krúžky i Jazyková škola, maturanti sa prihlásili na maturitné predmety, začali sa i práce Stredoškolskej odbornej činnosti a príprava na ďalšie súťaže. Futbalovou terminológiou by sme povedali, že zápas sa len začal, do jeho konca je ešte ďaleko a predsa sa niektorí už vzdávajú.....
      • Študuj dopravu a DOD 12.10.2023

      • Dňa 12.10.2023 sa na SPŠ dopravnej v Trnave konal ďalší ročník úspešného projektu Ministerstva dopravy ŠTUDUJ DOPRAVU a zároveň sme mali aj náš prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Zamestnávalia prezentovali pracovné pozície a školy odbory, kde sa môžu študenti na tieto pozície pripravovať. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu a návštevníkom za návštevu.

      • Imatrikulačný turnaj vyhrala I.EB

      • Dňa 10. 10. 2023 sa na SPŠ Dopravnej uskutočnil 9. ročník Imatrikulačného turnaja 1. ročníkov vo futsale, na ktorom sa zúčastnilo všetkých 6 tried. Víťazom turnaja sa stala trieda I.EB Výsledky: A skupina: B skupina IA – I.EB 0:2 I.EC – I.D 2:6 I.C – I.A 4:2 I.EA – I.EC 6:3 I.EB – I.C 2:0 I.D – I.EA 4:1 Umiestnenie: 1. miesto I.EB 2. miesto I.D 3. miesto I.EA 4. miesto I.C 5. miesto I.EC 6. miesto I.A Najlepší hráč: Tomáš Vilkovský I.EA Najlepší strelec: Jakub Ján Dunajčík I.EC

      • Prednáška Patrika Hermana

      • Študenti II.EA a II.EC sa 6.10. 2023 zúčastnili besedy s novinárom, moderátorom a redaktorom spravodajstva Patrikom Hermanom,ktorý prišiel ozrejmiť žiakom spôsob overovania informácií v médiách a rovnako priblížiť algoritmy sociálnych médií. Naši študenti zahrnuli p.Hermana otázkami, ktoré sa spájali s hoaxami na internete a akým spôsobom sa majú dostať k relevantnej informácií, na čo si dávať vo virtuálnom svete pozor. Rovnako ich zaujímalo aj preberanie obsahu z médií z celého sveta,ktoré vidíme v spravodajstve a informujú nás o dianí za hranicami našej krajiny.

      • DofEDay 2023

      • V piatok, 29.septembra, sa na našej škole uskutočnil DofEDay 2023. Študentom bol predstavený program pre mladých ľudí DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Prvá časť pozostávala z prezentácie tohto programu - histórie, filozofie a základných princípov. V druhej časti si študenti vyskúšali rôzne aktivity v rámci DofE - rozkladanie stanov, triedenie odpadu, prvú pomoc na figuríne, logické hádanky, športové aktivity a prekážkovú dráhu s plným batohom na chrbte (ako na správnej expedícii). Veríme, že táto akcia pritiahne ďalších záujemcov, ktorí rozšíria rady našich úspešných dofákov.

      • Autosalón Nitra

      • V dňoch 28.9.-1.10.2023 sa koná v Nitre Autosalón. Naša škola sa na ňom prezentuje v samostanom prezentačnom stánku.

      • Oceňovanie DofE

      • Dňa 26.9.2023 sa naši úspešní študenti zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Po roku tvrdej práce a prekonávania svojich limitov si prevzali bronzové a strieborné ocenenia z rúk podpredsedu TTSK Mgr. Rastislava Mráza a riaditeľa Národnej kancelárie DofE na Slovensku Mgr. Miloša Ondrášika. Ocenených mladých ľudí príjemne prekvapil videopozdrav od Jeho kráľovskej výsosti princa Edwarda, súčasného vojvodu z Edinburghu, držiteľa zlatého ocenenia DofE. Strieborné ocenenia si prevzali: Laura Lukáčová, Nina Šimončičová, Simona Antolová, Alex Krejčí, Nikolas Claudio Birsan, Matúš Mráz. Bronzové ocenenia si prevzali: Simona Mináriková, Matej Porubský, Filip Maláček, Sebastián Paldan, Samuel Fajna. Oceneným študentom srdečne blahoželáme. Pokiaľ chcete rozšíriť rady našich dofákov a pracovať na sebe, ešte stále sa môžete prihlásiť do DofE prostredníctvom triednych učiteľov alebo rovno koordinátorke programu Ing. Görögovej. Preto Vás zároveň pozývame na DofEDay, ktorý sa uskutoční na našej škole v piatok, 29.9.2023, hlavne pre študentov 1. a 2. ročníka. Bližšie Vás oboznámime s týmto rozvojovým programom pre mládež, vyskúšate si rôzne aktivity spojené s DofE a ochutnáte výsledky rozvoja talentu niektorých dofákov. Srdečne Vás pozývame.

      • Nohejbalový turnaj škôl

      • Dňa 21.9.2023 sa na pôde Spojenej športovej školy J Herdu uskutočnil prvý ročník nohejbalového turnaja o pohár riaditeľa školy. Za účasti 6 trnavských škôl sa naši študenti umiestnili na 4. mieste(Čavojský, Bukovský, Ptačin, Straka). Výsledky v skupine: SPŠ Dopravná - SPŠ Stavebná 0:2 SPŠ Dopravná - SZŠ 2-0 SPŠ Stavebná - SZŠ 2-0 Semifinále: SPŠ Dopravná - SŠŠ 1-2 o 3.miesto SPŠ Dopravná - SPŠ Stavebná 0-2

      • Crash test

      • Dňa 18.9.2023 študenti III.C odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy so zameraním na automobilovú techniku sa zúčastnili simulácie zrážky cyklistu s automobilom pri obci Hrnčiarovce nad Parnou. Simulácia stretu cyklistu s automobilom sa vykonala pri rýchlosti 30 km a 50 km. Cieľom simulácie bolo poukázať na dôsledky a nebezpečenstvo rýchlej jazdy pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Nik zo zúčastnených by nechcel byť na mieste figuríny v reálnom strete s automobilom. Preto je dôležité aby sme boli opatrní, ohľaduplní voči všetkým účastníkom cestnej premávky, dodržiavať rýchlosť a rešpektovať pravidlá cestnej premávky.

      • Boli sme v Břeclavi

      • V dňoch 13.-14.9.2023 opätovali naši študenti z triedy IV.A návštevu partnerom a priateľom z Břeclavi, ktorí nás navštívili na konci školského roka. Návšteva bola zameraná na ekonomické predmety. Našu delegáciu viedla Ing. Ľubica Gergelyová.

      • Buddy program

      • Vo štvrtok 14.9.2023 prváci dostali svojich mentorov spomedzi študentov vyšších ročníkov v rámci Buddy programu.

      • Študuj dopravu Vrútky

      • Dňa 7.9.2023 sme prezentovali školu na podujatí Študuj dopravu vo Vrútkach. Náš stánok navštívil generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Peter Šulko PhD., MBA. Podujatie otvorila spolu s ním županka Žilinského samosprávneho kraja a primátori Martina a Vrútok.

      • Divadlo v škole

      • Vo štvrtok 7.9.2023 mali triedy II.EA a III.EC divadelné predstavenie v škole. Divadlo Jána Palárika uviedlo hru Nemá trieda. Ďakujeme.

      • Rodičovské združenie

      • V pondelok 11.9.2023 o 16.30 hod. budú triedne rodičovské združenia pre 1. ročníky prezenčne. Ostatné ročníky budú mať rodičovské združenie buď v tom istom termíne prezenčne v škole, alebo podľa oznámenia triedneho učiteľa dištančne v pondelok 11.9., alebo v utorok 12.9.2023. Zasadnutie OZ SEMAFOR bude v pondelok 11.9.1023 o 16.00 hod.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie