• Novinky

      • Dopraváci vo Viedni I.

      • Dopraváci vo Viedni Počas koncoročnej exkurzie dňa 28.7.2023 žiaci tried 1.C, 1.D, 1EB, 1EC, 2.EA, 2EB navštívili Technické múzeum vo Viedni, kde si mali možnosť pozrieť pútavé expozície. Múzeum obsahuje exponáty a modely z histórie techniky, so zvláštnym zreteľom na rakúsku spoluúčasť na technologickom vývoji. Múzeum sa nachádza vo viedenskej štvrti Penzing na Mariahilfer Strasse 212 pri parku Gustava Jägera. Mariahilfer Strasse. Mariahilfer Strasse je najväčšia a jedna z najznámejších nákupných ulíc vo Viedni . Spája vnútorné mesto s Westbahnhof a 15. obvodom, Rudolfsheim-Fünfhaus. Je pomenovaná podľa zázračného obrazu Mariahilf , od Lucasa Cranacha staršieho. Po absolvovaní prehliadky expozícií v Technickom múzeu mali žiaci osobné voľno práve na tejto ulici.

      • Objav PEDAS

      • Dňa 28.júna 2023 sa na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky konalo ocenenie súťaže Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava. Študenti súťažili v 6 kategóriách: a) drony a ich budúcnosť v doprave, b) vodná doprava – zelená doprava, c) verejná osobná doprava – problémy a riešenie jej atraktívnosti a efektívnosti, d) doprava a možnosti znižovania jej negatívnych dôsledkov na životné prostredie, e) návrhy na ekologickejšiu dopravu v mojom meste/obci (okolí), f) distribúcia zásielok s minimálnym dopadom na životné prostredie. Tejto súťaže sa z našej školy zúčastnili nasledovní študenti: 1. Andrej Alaksa, študent II.C, ktorý získal 3.miesto s projektom Študentský elektromobil, 2. Simona Belková, študentka III.A, 3. Anita Hutárová, študentka III.A, 4. Marek Bodiš, študent IV.C, 5. Matúš Hrdlovič, študent IV.C, 6. Lukáš Schmitt, študent IV.D, 7. Šimon Kiripolský, študent IV.EA, 8. Oliver Krajčovič, študent IV.EA. Študenti mali priestor pre tvorbu vlastného súťažného projektu, v ktorom tvorivo aplikovali nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti. Všetkým zúčastneným študentom, ktorí sa zapojili do súťaže blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Športovec roka - Matej Franta

      • V 2. ročníku školskej súťaži ŠPORTOVEC ROKA zvíťazil Matej Franta s počtom bodov 97. Matejovi srdečne gratulujeme a držíme palce súťažiacim do budúceho roka.

      • Druhí na Slovensku v IT fitness teste

      • Sme druhí najlepší na Slovensku! V prvom polroku školského roku 2022/2023 Digitálna koalícia zrealizovala doplňujúcu súťaž v IT Fitness Testovaní – najväčšom testovaní digitálnych zručností na Slovensku a naša škola sa umiestnila na 2.mieste. Ďakujeme Dopraváci!

       Výsledky :

       1. Gymnázium Alejová 1, Košice-Juh
       2. SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava
       3. SPŠ elektrotechnická Hálova, Bratislava-Petržalka
       4. Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok
       5. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice-Sever
      • Úspech na Mladom tvorcovi

      • Naši Dopraváci slávili úspech i na celoslovenskej súťaži odborných škôl Mladý tvorca v Nitre, keď získali krásne druhé miesto v kategórii top výrobok v oblasti elektrotechniky - za elektromobil. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      • Učiaca sa Trnava

      • Aj naša škola sa aktívne zapojila do akcie Učiaca sa Trnava. Žiaci základných a stredných škôl si v interaktívnych hrách mohli vyskúšať svoju znalosť anglického jazyka, svoj postreh, zopakovať si príslovia a porekadlá, otestovať svoj farbocit, zapojiť el. obvod a skúsiť veľa iných hier.

      • Te Deum

      • Na koncoročnej ďakovnej omši Te Deum, boli žiaci náboženskej výchovy z triedy I.C

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie