• Novinky

      • Medzinárodné kolo Enersol

      • Martin Šimák (IV.EA) reprezentoval školu na medzinárodnom kole súťaže Enersol. Poradie sa neurčovalo, všetci účastníci dostali diplomy. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Matematický klokan

      • V súťaži Matematický klokan si výborne počínali niektorí naši študenti. Najlepšia bola Diana Krajčovičová z triedy I.D, ktorá mala percentil 100 % (bola najlepšia zo všetkých súťažiacich). Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Maratón pohybu

      • Pri príležitosti Dňa narcisov na podporu boja proti rakovine sa naše študentky zúčastnili na maratóne pohybu.

      • Školenie DofE

      • Dnes sa naši kolegovia, vedúci programu DofE, zúčastnili Meet DofE Day v Piešťanoch. Účastníkmi boli vedúci DofE z celého Slovenska, vymieňali si navzájom skúsenosti, zážitky a rady. Naši tohtoroční Dofáci sa aktuálne pripravujú na dobrodružnú expedíciu :-)

      • Rodičovské združenia

      • V utorok dňa 18.4.2023 bude na našej škole po 3/4 hodnotiacej porade stretnutie s rodičmi s nasledovným programom :

       16.00 zasadnutie OZ SEMAFOR v miestnosti č. 51 v Pavilóne C

       16.30 triedne rodičovské združenia (okrem triedy IV.EA) 

       17.30 individuálne pohovory rodičov s učiteľmi 

      • Trnavský šachový rebríček

      • Počas januára – marca 2023 sa študenti našej školy v zložení Dominik Blaško II.A, Samuel Drahoš I.D, Juraj Antal I.EA, Marko Poláček I.EA a študentka Simona Mináriková I.EC zúčastnili troch kôl šachovej súťaže „Trnavský šachový rebríček“. Vo veľkej konkurencii, takmer 40 žiakov z 9 škôl, sa našim reprezentantom podarilo pre školu obsadiť 6. miesto. Najlepšie umiestnenie jednotlivca sa podarilo Dominikovi Blaškovi, ktorému sa s 12-timi bodmi podarilo umiestniť v prvej tretine tabuľky. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Víťazstvo v celoslovenskej súťaži !

      • Martin Šimák (IV.EA) zvíťazil v celoslovenskom kole súťaže Enersol a postúpil do medzinárodného kola. Konzultant bol Ing. Vladimír Brath. Školu reprezentoval v celoštátnom kole i Matúš Ivan Banáš (IV.EA). Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

       Enersol-SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, na oblasť úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave a vytváranie trvalého vzťahu k ochrane životného prostredia.

        

        

        

      • Silový päťboj

      • Dňa 5.4.2023 sa študenti našej školy v zložení Matej Franta, Šimon Kiripolský, Šimon Schmidt, Mário Vláčil a študentky Dorota Páleníkova, Dominika Vajglová zúčastnili súťaže Silový päťboj. Chlapcom sa podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo, a ako tím s celkovým počtom bodov 594 suverénne zvíťazili. Dievčatá tak isto nezaostávali, Dominika Vajglová obsadila krásne 3.miesto a Dorota Páleníková 4.miesto s pomedzi 6 pretekárok. Chlapci a Dominika postupujú na Župnú olympiádu, ktorá bude zároveň aj Celoslovenskou súťažou. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      • Deň informatiky Břeclav

      • Ing. Vladimír Brath a Ing. Ivana Augustínová sa dňa 4.4.2023 zúčastnili na prezentácii projektov študentov partnerskej SPŠ Břeclav na Dni informatiky.

      • Úspech v krajskom kole SOČ

      • Úspech sme zaznamenali na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Skalici. Tri prvé miesta (Oliver Malacký -IV.A, Denis Miklovič-IV.C, Oliver Krajčovič- IV.EA), dve druhé (Filip Majchrák- IV.EA a Tomáš Filo-IV.A) a jedno tretie miesto (spoločne Kristián Štefanka, Martin Janurík a Martin Juriš- IV.EB). Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným blahoželáme. Práce na 1.a 2. mieste postupujú do celoštátneho kola do Modry. Výsledky tu :https://spsdtt.edupage.org/a/soc

      • Zmúdri do škôl

      • Žiaci triedy 1.D sa v školskom roku 2022/2023 zapojili do projektu Zmúdri do škôl. V module Ako sa chrániť na internete, získali množstvo nových poznatkov a informácií napríklad aj o bezpečnosti na internete, kyberšikane či o tom ako bojovať proti klamstvám a nenávisti na internete. Na záver polročného kurzu vyplnili testy a najlepší z nich boli ocenení diplomom. Škola získala ocenenie Zmúdri škola.

      • Anglická literárna súťaž medzi partnerskými školami

      • Naši angličtinári sa rozhodli odmeniť aj dvoch žiakov, ktorých práce postúpili do finálneho kola 1.ročníka anglickej literárnej súťaže partnerských škôl. Emil Plachý (1.EB) a Pavol Piaček (1.EC) napísali veľmi dobré anglické básne na tému “Every time I wake up, I´m a different person”. Obom prajeme veľa dalších úspechov! 

       PS: O našich šikovných žiakoch sa dozvedeli aj v zahraničí :-) 

      • Regionálne kolo Hollého pamätník

      • Dňa 29.3.2023 sa konalo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese Hollého pamätník, ktorého sa zúčastnila žiačka III. D triedy Monika Janečková. Konalo sa v budove Západoslovenského múzea, usporiadateľom bolo Trnavské osvetové stredisko. Ďakujeme za reprezentáciu.

      • IV.A a IV.D v NBS

      • Dňa 27.3.2023 sa triedy IV.D a IV.A sa zúčastnili prednášky v Národnej banke Slovenska na tému Integrácia do Európskej únie a eurozóny. Súčasťou prednášky a výstavy boli aj ďalšie zaujímavosti, prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozóny, ale i možnosť vyraziť si aj vlastnú mincu na pamiatku .

      • Matematický klokan

      • Dňa 27. marca 2023 sa študenti našej školy zapojili už do 25. ročníka najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťažili v kategóriách Kadet a Junior, v rámci ktorých riešili úlohy zamerané najmä na rozvoj logického myslenia žiakov.

      • Prednáška zo SZŠ Trnava

      • Dňa 27.3.2023 na našej škole študentky Strednej zdravotníckej školy v Trnave s PhDr. Janou Štefánikovou zrealizovali veľmi hodnotnú prednášku na tému HPV (Human Papillomavirus). Naši študenti prvých ročníkov získali informácie o prenose, výskyte a prevencií (očkovanie) tohto ochorenia. Prednáška sa uskutočnila na podnet VÚC. Ďakujeme.

      • Vyhlásenie víťazov 1. ročníka literárnej súťaže partnerských škôl

      • Blahoželáme víťazom 1. ročníka anglickej literárnej súťaže partnerských škôl.

       V piatok 24.3.2023 sme konečne mohli vyhlásiť a odmeniť výhercov horeuvedenej literárnej súťaže. Prvé miesto patrí Rasťovi Bacigalovi, študentovi SPŠD z triedy IV.EA. Bronz patrí Oliverovi Krajčovičovi, opäť zo SPŠD a triedy IV.EA. Striebornú priečku získal študent našej partnerskej školy v Břeclavi. Mladým mužom ďakujeme za ich prácu. Napísať kvalitnú báseň, esej, alebo príbeh si totiž vždy vyžaduje prípravu, a to myšlienkovú i jazykovú. Do súťaže prispelo svojou tvorbou viac ako 100 študentov, do finálneho kola sa dostalo 9 prác, z ktorých boli vybraní víťazi. Zo srdca blahoželáme 🍾👏❤ Víťazné práce budú uverejnené v školskom časopise DelTTa. FOTO zdroj: Oliver Krajčovič Na fotografiách: Rasťo Bacigal a Oliver Krajčovič, spolu so spolužiakmi zo IV.EA

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie