• Novinky

      • Oslavy výročia v Břeclavi

      • Na výročnej oslave založenia partnerskej školy v Břeclavi sa zúčastnili riaditeľ školy Ing. Peter Papík a zástupca riaditeľa Ing Ivan Magdolen. Slávnostný príhovor mal riaditeľ břeclavskej školy Mgr.Jiří Uher a starosta Břeclavi Bc.Svatopluk Pěček.

      • Prezentácia projektu Erasmus plus

      • Dňa 16.11.2022 študenti, ktorí absolvovali stáž v rámci projektu Erasmus plus, prezentovali pre nižšie ročníky svoju činnosť na pracoviskách a v rámci projektu Erasmus a dostali certifikáty za účasť.

      • Finančný trh a finančná gramotnosť

      • Dňa 16.11.2022 sa triedy II.A a II.D zúčastnili prednášky, v ktorej získali všeobecný prehľad o finančnom trhu a načerpali informácie z finančnej gramotnosti. Prednášku viedol Mário Pecha zo spoločnosti OVB Slovensko.

      • Cena riaditeľa školy

      • Riaditeľ školy udelil Cenu riaditeľa školy pri príležitosti 17.novembra - medzinárodného dňa študentstva - za vynikajúcu reprezentáciu školy a veľmi dobré študijné výsledky Nikole Gvistovej a Rastislavovi Bacigalovi (IV.EA), Tomášovi Vargovi a Martinovi Čišeckému (III.EC) a Denisovi Miklovičovi (IV.C).

      • Bibliotéka 11.11.2022

      • Včerajší deň sv. Martina si 48 dopravákov užilo na nezvyčajne slnečný spôsob. Obklopení stovkami kníh a neskôr s kávou/langošom v ruke - to bol piatok na Bibliotéke v Bratislave. Kniha je fantastický sprievodca dlhými jesennými večermi a väčšina z nás si tam takého sprievodcu aj našla (pozrite si galériu fotografií). A tí ktorí nie, sa potešili pekným náramkom (z výstavy minerálov, drahých kameňov a fosílii) alebo prírodnou kozmetikou, ktorá tento rok doplnila rôznorodosť ponúkaných tovarov. Foto zdroj: Diana Hlavatá (I.A), Mgr. Lenka Truchliková

     • Maják pre dopravu
      • Maják pre dopravu

      • V celoslovenskej súťaží Maják pre dopravu sme obsadili krásne 2.miesto ! Za projektom stoja Nikola Gvistová,Rastislav Bacigál,Tomáš Varga a Martin Čišecký pod vedením Ing. Romana Ilavského. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Ich súťažná práca tu : https://youtu.be/K_1GkOOZO0g

      • iBobor

      • V dňoch 8.11. a 10.11.2022 sa žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej zapojili do 16. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V kategórii Senior, ktorá je určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl sa do súťaže zapojilo 11. žiakov. Úspešným riešiteľom v tejto kategórii bol Matúš Mráz z triedy IV.EC. Kategória Junior je určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov stredných škôl. Do kategórie Junior sa zapojilo 15 žiakov našej školy. Úspešnými riešiteľmi v tejto kategórii boli: Miguel Samuel Choquehuanca I.D Andrej Brezula I.EC Matej Porubský I.EC Marek Prečuch I.EC Peter Ščasný I.EB Martin Vavro II.EB

      • Futsalový turnaj škôl

      • Dňa 10.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo základné kolo vo futsale medzi strednými školami. Súťaže sa zúčastnilo 5 trnavských škôl (SPŠ stavebná, Gymnázium Angely Merici, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Arcibiskupské Gymnázium a SPŠ dopravná). Víťazmi sa stali študenti z SPŠ stavebnej. Naši študenti obsadili druhé miesto. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

      • Interaktívna prednáška Vývin slovenských priezvisk

      • Dňa 9.11.2022 sa na našej škole konala interaktívna prednáška pre 1.ročníky pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TRUNI zameranú na vývin slovenských priezvisk,ich význam a výklad spolu so zábavným jazykovedným kvízom, aby žiaci videli SJ aj inými očami,hoci pod dohľadom významných slovenských jazykovedcov.

      • Úspech v stolnom tenise

      • Študenti a študentky SPŠ dopravnej sa dňa 9.11.2022 zúčastnili majstrovstiev okresu v stolnom tenise. Študentky sa umiestnili na 3. mieste ( Boháčiková Dominika, Janečková Monika, Monika Bučková a Rebeca Ráceková) a študenti obsadili 2. miesto, keď nad ich sily bola SPŠ technická. Študentom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Dňa 8.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa 18 žiakov a výhercovia sú: 1. miesto: Kyselý Matteo, 3. EB 2. miesto: Brezula Andrej, 1.EC 3. miesto: Drozdík Matej, 2.EB

      • Rokovanie riaditeľov SOŠ

      • V dňoch 7.-9-11.2022 sa riaditeľ školy Ing. Peter Papík zúčastnil celoslovenského rokovania Asociácie riaditeľov stredných odborných škôl Slovenska s delegáciou ministerstva školstva na čele s ministrom Mgr. Jánom Horeckým, riaditeľom štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislavom Hadárom i zástupcami OZPŠaV SR.

      • "Jazyková expedícia" Břeclav

      • Dňa 4.11.2022 navštívili partnerskú školu v Břeclavi 10 študenti našej školy a 2 učitelia cudzích jazykov. Naši študenti pracovali s břeclavskými na pracovných listoch, súťažilo sa a žrebovala sa téma na súťaž.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie