• Novinky

      • Výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok už v pondelok 5.12.

      • Naša škola rozhodla zapojiť do krásnej vianočnej výzvy - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?Cieľom výzvy je na Vianoce naplniť srdcia radosťou práve tým, ktorí si to zaslúžia najviac - našim seniorom.Ak máte záujem, môžete sa do výzvy zapojiť a priniesť svoju krabičku (musí byť zabalená do baliaceho papiera) do našej školy. Vítané sú aj samostatné potraviny/darčeky, baliaci papier alebo krabice od topánok. Niektoré krabičky sa tak môžu vytvoriť aj v škole. To, čo má krabička pre seniora obsahovať, posielam v prílohe.Krabičky/darčeky pre seniorov prineste: 5.12.2022 počas 1.a 2. vyuč. hod. do zasadacej miestnosti č. 41 (Pavilón C).Vopred Vám v mene školy a najmä našich seniorov ďakujeme! :-)

      • Deň otvorených dverí

      • Pozývame žiakov ZŠ, najmä deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 9.12.2022 od 13.00 do 16.00 hod. Predstavíme možnosti štúdia na našej škole, študijné odbory, štipendijné programy a zodpovieme na Vaše otázky.

      • Digitálna koalícia

      • Riaditeľ školy Ing. Peter Papík a zástupca riaditeľa Ing. Ivan Magdolen zastupovali školu dňa 1.12.2022 na rokovaní Digitálnej koalície v Bratislave za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva RNDr. Slavomíra Partilu.

      • Súťaž v šachu

      • Dňa 30. 11. 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu. Našu školu reprezentovali Tomáš Lupták, Samuel Drahoš, Dominik Blaško, Juraj Antal. Súťaži sa zúčastnilo 23 žiakov zo siedmych trnavských škôl. Naši žiaci obsadili 15., 18., 19. a 20. miesto.

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Dňa 30.11.2022 si niektorí naši študenti v rámci súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, overovali svoje vedomosti z rôznych oblastí života

      • Druháci v divadle

      • Dňa 24.11.2022 navštívili druháci divadlo Jána Palárika v Trnave a pozreli si predstavenie Kompletný Shakespeare.

      • Streetball a pretláčanie rúk

      • Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa uskutočnil streetball (basketbal 3vs3) a súťaž v pretláčaní rúk (Silná ruka) dňa 24.11.2022 v Mestskej športovej hale v Trnave. Naši študenti sa vo veľkom počte účastníkov nestratili a obsadili pekné umiestnenia. Simona Mináriková, Dávid Jurčík 3. miesto, Matej Franta 4. miesto. Družstvo streetballistov skončilo na 4. mieste (S. Iwerwbor, J. Masaryk, M. Masaryk, V. Hirner, M. Židek, P. Omasta). Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Zenit v elektronike

      • Dňa 24.11.2022 sa konalo aj krajské kolo suťaze Zenit v elektronike, kde sme uspeli. Dušan Benci získal 1.miesto a Dušan Ptačin 2.miesto.Na súťaž ich pripravoval Ing. Roman Ilavský. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      • Krajské kolo Zenit v programovaní

      • Dňa 24.11.2022 sa na našej škole konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Víťazmi sa stali študenti z Gymnázia Angely Merici, náš Milan Pačesa skončil na 9.mieste.

      • Oslavy výročia v Břeclavi

      • Na výročnej oslave založenia partnerskej školy v Břeclavi sa zúčastnili riaditeľ školy Ing. Peter Papík a zástupca riaditeľa Ing Ivan Magdolen. Slávnostný príhovor mal riaditeľ břeclavskej školy Mgr.Jiří Uher a starosta Břeclavi Bc.Svatopluk Pěček.

      • Prezentácia projektu Erasmus plus

      • Dňa 16.11.2022 študenti, ktorí absolvovali stáž v rámci projektu Erasmus plus, prezentovali pre nižšie ročníky svoju činnosť na pracoviskách a v rámci projektu Erasmus a dostali certifikáty za účasť.

      • Finančný trh a finančná gramotnosť

      • Dňa 16.11.2022 sa triedy II.A a II.D zúčastnili prednášky, v ktorej získali všeobecný prehľad o finančnom trhu a načerpali informácie z finančnej gramotnosti. Prednášku viedol Mário Pecha zo spoločnosti OVB Slovensko.

      • Cena riaditeľa školy

      • Riaditeľ školy udelil Cenu riaditeľa školy pri príležitosti 17.novembra - medzinárodného dňa študentstva - za vynikajúcu reprezentáciu školy a veľmi dobré študijné výsledky Nikole Gvistovej a Rastislavovi Bacigalovi (IV.EA), Tomášovi Vargovi a Martinovi Čišeckému (III.EC) a Denisovi Miklovičovi (IV.C).