• Novinky

      • 2.miesto v olympiáde z angličtiny !

      • Náš študent z triedy II.EB Samuel Michalčík skončil na okresnom kole olympiády z anglického jazyka na 2.mieste. Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Odovzdanie Simulátora zabezpečovacích zariadení

      • Na SPŠ dopravnej v Trnave sa v pondelok dňa 20. 01. 2020 o 10.00 hod. za účasti župana Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Mgr. Jozefa Viskupiča, generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ing. Igora Poláka, námestníčky generálneho riaditeľa ŽSR JUDr. Gabriely Gajdošovej, riaditeľa riadenia dopravy ŽSR Ing. Petra Šulka a zástupcov Odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja TTSK Ing. Ivety Belányiovej a Ing. Jany Grychnikovej i školiteľa systému Ing. Pavla Suchoňa z Oddelenia vzdelávania a rozvoja zamestnancov ŽSR uskutočnilo slávnostné odovzdanie učebnej pomôcky – softvéru : Simulátor zabezpečovacích zariadení a železničnej prevádzky, ktoré Železnice Slovenskej republiky venovali SPŠ dopravnej v Trnave, ktorá je Centrom odborného vzdelávania a  prípravy pre dopravu a telekomunikácie za účelom skvalitnenia prípravy absolventov pre nedostatkové profesie v doprave.

       Železnice Slovenskej republiky na SPŠ dopravnej v Trnave nainštalovali výukový simulátor riadenia železničnej dopravy v hodnote 130 tisíc eur, ktorý obsahuje všetky zabezpečovacie zariadenia používané na Slovensku. Riaditeľ školy Ing. Peter Papík ocenil, že ŽSR týmto krokom výrazne pomohli skvalitniť prípravu absolventov, pretože softvér študentom umožňuje riadiť dopravu v stanici, stavať vlakové a posunové cesty, učiteľovi umožňuje simulovať rôzne prevádzkové stavy a tiež poruchy, čo nie je možné študentom riešiť v bežnej živej prevádzke.

       Simulátor riadenia dopravy sa vyučuje na študijných odboroch prevádzka a ekonomika dopravy a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a pripravuje absolventov pre pracovné pozície výpravca, dispečer, návestný majster či technik v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky.

        

      • Maturanti z Éčiek na Žilinskej univerzite a v Siemense

      • Úspech v malom futbale

      • Veľmi pekné 3. miesto obsadili naši futsalisti vo finále turnaja stredných škôl v okrese. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      • Prajeme Vám šťastnú cestu v Novom roku, najmä veľa zdravia a spokojnosti.

      • Obhájené pozície v hodnotení INEKO

      • V najnovšom rebríčku škôl INEKO sme obhájili svoje pozície - škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

     • Podpis Zmluvy o spolupráci
      • Podpis Zmluvy o spolupráci

      • Riaditeľ školy Peter Papík dnes podpísal Zmluvu o vzájomnej spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou STU Trnava. Je to tretia vysokoškolská fakulta po FEIT Žilinskej univerzity (ktorá je i Partnerskou školou) a SjF STU s ktorou sa naša škola dohodla na užšej spolupráci. 

      • Deň otvorených dverí 12.12.2019

      • Ďakujeme za návštevu počas Dňa otvorených dverí.

      • Prednáška nášho absolventa Ing. Miroslava Reitera na škole

      • Prednáška Pravda o drogách

      • Na škole sme mali prednášku Pravda o drogách.

      • Divadelné predstavenie - Kým kohút nezaspieva

      • Vybrané triedy navštívili v Divadle J.Palárika v Trnave divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva.

      • Jazyková škola v Budapešti

      • Jazyková škola zorganizovala v stredu 4.12.2019 výlet do Budapešti.

      • Sme druhí v okrese v stolnom tenise

      • Blahoželáme našim úspešným športovcom!

     • Víťazstvo v krajskom Zenite
      • Víťazstvo v krajskom Zenite

      • Naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike,keď obe kategórie (1.a 2. ročník i 3.a 4. ročník) vyhrali! Naši víťazí sú : kategória A - Richard Bubán IV. EA, kategória B - Matej Sabo II. EB. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Stretnutie so spoločnosťou Ineko

      • Riaditeľ školy Peter Papík dnes spolu s niektorými ďalšími riaditeľmi trnavských odborných škôl rokoval na Obchodnej akadémii s predstaviteľmi spoločnosti Ineko o kritériách merania kvality škôl.

      • SPŠD Trnava - digitálna jednotka

      • Riaditeľ školy Peter Papík prevzal v utorok 26.11:2019 z rúk podpredsedu vlády Richarda Rašiho a predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Mária Lelovského ocenenie pre SPŠ dopravnú Trnava - Digitálna jednotka 2019