• Novinky

      • Úspech v krajskom kole SOČ

      • Úspech sme zaznamenali na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Skalici. Tri prvé miesta (Oliver Malacký -IV.A, Denis Miklovič-IV.C, Oliver Krajčovič- IV.EA), dve druhé (Filip Majchrák- IV.EA a Tomáš Filo-IV.A) a jedno tretie miesto (spoločne Kristián Štefanka, Martin Janurík a Martin Juriš- IV.EB). Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným blahoželáme. Práce na 1.a 2. mieste postupujú do celoštátneho kola do Modry. Výsledky tu :https://spsdtt.edupage.org/a/soc

      • Zmúdri do škôl

      • Žiaci triedy 1.D sa v školskom roku 2022/2023 zapojili do projektu Zmúdri do škôl. V module Ako sa chrániť na internete, získali množstvo nových poznatkov a informácií napríklad aj o bezpečnosti na internete, kyberšikane či o tom ako bojovať proti klamstvám a nenávisti na internete. Na záver polročného kurzu vyplnili testy a najlepší z nich boli ocenení diplomom. Škola získala ocenenie Zmúdri škola.

      • Anglická literárna súťaž medzi partnerskými školami

      • Naši angličtinári sa rozhodli odmeniť aj dvoch žiakov, ktorých práce postúpili do finálneho kola 1.ročníka anglickej literárnej súťaže partnerských škôl. Emil Plachý (1.EB) a Pavol Piaček (1.EC) napísali veľmi dobré anglické básne na tému “Every time I wake up, I´m a different person”. Obom prajeme veľa dalších úspechov! 

       PS: O našich šikovných žiakoch sa dozvedeli aj v zahraničí :-) 

      • Regionálne kolo Hollého pamätník

      • Dňa 29.3.2023 sa konalo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese Hollého pamätník, ktorého sa zúčastnila žiačka III. D triedy Monika Janečková. Konalo sa v budove Západoslovenského múzea, usporiadateľom bolo Trnavské osvetové stredisko. Ďakujeme za reprezentáciu.

      • IV.A a IV.D v NBS

      • Dňa 27.3.2023 sa triedy IV.D a IV.A sa zúčastnili prednášky v Národnej banke Slovenska na tému Integrácia do Európskej únie a eurozóny. Súčasťou prednášky a výstavy boli aj ďalšie zaujímavosti, prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozóny, ale i možnosť vyraziť si aj vlastnú mincu na pamiatku .

      • Matematický klokan

      • Dňa 27. marca 2023 sa študenti našej školy zapojili už do 25. ročníka najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťažili v kategóriách Kadet a Junior, v rámci ktorých riešili úlohy zamerané najmä na rozvoj logického myslenia žiakov.

      • Prednáška zo SZŠ Trnava

      • Dňa 27.3.2023 na našej škole študentky Strednej zdravotníckej školy v Trnave s PhDr. Janou Štefánikovou zrealizovali veľmi hodnotnú prednášku na tému HPV (Human Papillomavirus). Naši študenti prvých ročníkov získali informácie o prenose, výskyte a prevencií (očkovanie) tohto ochorenia. Prednáška sa uskutočnila na podnet VÚC. Ďakujeme.

      • Vyhlásenie víťazov 1. ročníka literárnej súťaže partnerských škôl

      • Blahoželáme víťazom 1. ročníka anglickej literárnej súťaže partnerských škôl.

       V piatok 24.3.2023 sme konečne mohli vyhlásiť a odmeniť výhercov horeuvedenej literárnej súťaže. Prvé miesto patrí Rasťovi Bacigalovi, študentovi SPŠD z triedy IV.EA. Bronz patrí Oliverovi Krajčovičovi, opäť zo SPŠD a triedy IV.EA. Striebornú priečku získal študent našej partnerskej školy v Břeclavi. Mladým mužom ďakujeme za ich prácu. Napísať kvalitnú báseň, esej, alebo príbeh si totiž vždy vyžaduje prípravu, a to myšlienkovú i jazykovú. Do súťaže prispelo svojou tvorbou viac ako 100 študentov, do finálneho kola sa dostalo 9 prác, z ktorých boli vybraní víťazi. Zo srdca blahoželáme 🍾👏❤ Víťazné práce budú uverejnené v školskom časopise DelTTa. FOTO zdroj: Oliver Krajčovič Na fotografiách: Rasťo Bacigal a Oliver Krajčovič, spolu so spolužiakmi zo IV.EA

      • Exkurzia Land Rover

      • Študenti tried IV.C a III.C sa zúčastnili 23.3.2023 odbornej exkurzie v priestoroch automobilového závodu Jaguar Land Rover v Nitre. Všetky skupiny študentov boli sprevádzané našim bývalým študentom odboru 3765 M Martinom Zelenayom, ktorý pracuje na pozícii Elektrical Quality Leader.

      • Silový päťboj

      • Dňa 23.3.2023 si žiaci našej školy zmerali sily v silovom päťboji. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov z toho 4 dievčatá. Všetci účastníci predviedli veľké odhodlanie, súťaživosť a v neposlednom rade obdivuhodné výkony. Štyria najlepší postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 5. apríla. Celkové výsledky všetkých súťažiacich si môžete pozrieť v prílohe. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme.

       Výsledky : 1. Šimon Schmidt 185b2. Matej Franta 162b3. Filip Kiripolský 158b4. Mário Vláčil 148b

      • Prednáška

      • Dňa 21.3. sa uskutočnila prednáška na tému: Socialistické právo, ktorej sa zúčastnila trieda II.EC. Lektor : PhDr.Ing. Mgr. Miroslav Reiter

      • Porada riaditeľov SPŠ

      • Dňa 21.3.2023 sa na našej škole uskutočnila pracovná porada riaditeľov SPŠ zo Slovenska s generálnym riaditeľom sekcie stredných škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Karolom Jakubíkom.

      • Exkurzia v Prahe

      • Na pozvanie Českých dráh absolvovala časť triedy IV:EC exkurziu v Prahe, kde sa zoznámili so simulátorom lokomotívy a pracoviskom Centra riadenia dopravy v Prahe.

      • Jaguar Land Rover exkurzia

      • Študenti triedy II.C a III.C sa zúčastnili dňa 8.3.2023 odbornej exkurzie v podniku Jaguar Land Rover v Nitre. Prezreli si výrobné priestory karosárne a montáže vrátane výučbového centra.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie