• Novinky

      • Strojárska olympiáda

      • Náš študent Denis Miklovič - IV.C, člen tímu "Dopraváci" zo SPŠ dopravnej v Trnave, získal na "Strojárskej olympiáde" na STU SjF v Bratislave...s projektom "Súťažný elektromobil... " pekné druhé miesto vo svojej kategórii...gratulujeme...

      • Študenti prezentovali školu

      • Naši študenti Marek Prečuch I.EC,Samuel Šrámek II.EC,Martin Čišecký III.EC a Michal Stančík IV.EC sa zúčastnili prezentácie školy v budove Generálneho riaditeľstva ŽSR (Klemensova ul. Bratislava) a pod hlavičkou Zväzu vedeckotechnických spoločností prezentovali činnosť modelárskeho krúžku. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Expert geniality show

      • Naši študenti 1.a 2. ročníkov sa zúčastnili pod vedením Mgr. Jozefa Ilavského sútaže Expert geniality show a dosiahli veľmi dobré výsledky. Najlepší bol Samuel Miguel Choquehuanca z I.D.Blahoželáme.

      • Obhajoby SOČ

      • V dňoch 13. a 15.2.2023 na škole máme školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Dňa 15.2.2023 sa obhajoby prác Stredoškolskej odbornej činnosti konali za účasti vedenia školy a učiteľov partnerskej školy SPŠ a OA Břeclav,ktorí zasadli do komisií. Ďakujeme študentom za prezentáciu prác a kolegom z Břeclavi za návštevu.

      • DOD na SjF STU

      • Dňa 9.2. 2023 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na SjF STU v Bratislave. Zúčastnili sa ho študenti IV.C.

      • Nemá trieda

      • Divadlo Jána Palárika Trnava predstavilo dnes študentom tried II.A a II.D inscenáciu Nemá trieda. Interaktívna inscenácia určená (primárne) pre študentov stredných škôl je akousi žánrovou zmesou historického thrilleru z konca 80. rokov 20. storočia a „high school“ drámy odohrávajúcej sa v predvečer jednej z najvýznamnejších zlomových udalostí moderných dejín. Tri archetypálne charaktery rozohrávajú modelovú situáciu a vťahujú do nej ako aktérov aj divákov. Priamo uprostred triedy počas bežného vyučovania sa rozpúta súboj medzi mladou zväzáčkou a nekompromisným revolucionárom. Historickým dejiskom je jeseň 1989, časovým rámcom jedna vyučovacia hodina, na ktorej sa povahovo nejednoznačný učiteľ prikláňa raz na jednu, raz na druhú stranu. Zdanlivo nerovný súboj dvoch spolužiakov stojacich na opačných koncoch ideových barikád na mikroúrovni reprezentuje oveľa väčší medzitriedny boj, ktorý vyvrcholil Nežnou revolúciou. Inscenácia Nemá trieda vznikla k jej 30. výročiu.

      • Lyžiarsky kurz II. termín

      • V dňoch 30. 01. – 03. 02. 2023 sa triedy I.C, I.EA zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách. Žiaci boli rozdelení do troch skupín na základe lyžiarskych zručností. Počas celého týždňa nás sprevádzalo priaznivé počasie. Žiaci si vyskúšali rôzne typy snehu od technického až po premrznutý prírodný. Napriek tomu, že pre niektorých boli prvé dni veľký boj, štvrtý deň výcviku dokázali všetci zísť svah úspešne - bez pádu, za čo si zaslúžia pochvalu. Večerné hodiny boli venované spoločným aktivitám a výučbe. Žiaci sa počas celého lyžiarskeho kurzu správali podľa vnútorného školského poriadku. Celkovo hodnotíme lyžiarsky kurz ako vydarený.Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich aktivitu, pozitívny prístup a príjemne strávený čas.

      • Turistický deň

      • V stredu 1.2. 2023 išli študenti I.EA a I.C, ktorí sa nezúčastnili LVVK, na turistický výlet do okolia Svätého Jura pri Bratislave. Navštívili zrúcaninu hradu Biely kameň a Veľkomoravské hradisko.

      • Techpedia

      • Študenti triedy IV.EA sa zúčastnili na testovaní študijných materiálov z odborných predmetov v rámci projektu Techpedia - DiT4LL.

     • Polročné zastavenie
      • Polročné zastavenie

      • Máme za sebou prvý polrok školského roka 2022-23, prebehla klasifikačná porada a tak je čas na krátke zhodnotenie a tiež sa chcem vyjadriť k niektorým témam.
        
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie